Den sista AMIF-ansökan för programperioden 2014-2020 inleds den 3 maj 2021

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 8.51 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 10.09
Nyhet
Bilden är dekorativ.
Bilden: Laura Kotila

Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) sista ansökan för programperioden 2014-2020 ordnas 3. - 28.5.2021. Den totala EU-finansieringen som kan sökas uppgår till cirka 8,1 miljoner euro. Vad gäller integration begränsas ansökan till projekt som främjar samhällets mottaglighet. För projekt som gäller detta tema finns EU-finansiering att söka för minst 0,7 miljoner euro.

I ansökan beviljas EU-finansiering till projekt som främjar utveckling av system för mottagning och asyl, återresa, vidarebosättning av kvotflyktingar och samhällets mottaglighet i fråga om integration. Om temat samhällets mottaglighet i ansökan kan du läsa mer här.

I ansökan öppnas nedanstående nationella mål för fondens basfinansiering och den EU-finansiering som reserverats för dem:

  • Nationellt mål 1.1 Mottagnings - och asylsystemen: 157 129,23 euro
  • Nationellt mål 2.2 Integration: 700 000,00 euro
  • Nationellt mål 2.3 Utveckling av beredskapen: 491 747,89 euro
  • Nationellt mål 3.3 Samarbete: 475 000,00 euro

I ansökan öppnas dessutom följande nationella mål som gäller fondens fristående anslag:

  • Nationellt mål 5.2 Utveckling av coachning som främjar mottagningen: 673 403,31 euro
  • Nationellt mål 6.1 Effektivisering av placering i kommunerna och säkerställande av tillgången till placering i kommunerna: 2 603 335,69 euro
  • Nationellt mål 6.2 Främjande av integrationen av kvotflyktingar: 3 042 686,21 euro

EU-finansieringsbeloppet som kan sökas kan ytterligare öka från det ovannämnda, men finansiering finns att söka för sammanlagt åtminstone cirka 8,1 miljoner euro. 

Utbildning angående upprättande av projektansökan anordnas den 15 april 

Vi anordnar utbildning angående upprättande av projektansökan den 15 april 2021 kl. 13-15.

I utbildningen ligger fokus på frågor i anslutning till upprättandet av projektansökan. Utbildningen sker på distans. Anmäl dig till utbildningen senast den 9 april 2021. 

Anmälan till utbildningen 15.4

Hitta en partner till ett AMIF-projekt som främjar samhällets mottaglighet

Ansökan och temat som gäller främjande av samhällets mottaglighet stödjer målen för det twinning-program för integration som samordnas av arbets- och näringsministeriet.  Detta program öppnar för intresserade av AMIF-ansökan en Teams-grupp, i vilken aktörer kan nätverka och söka partner. 

Mer information om Teams-gruppen kan du be om på adressen [email protected]

Ytterligare information: 

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn 0295 488 275, [email protected] (återresa och integration)

specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0295 488 267, [email protected] (mottagnings- och asylsystemen, vidarebosättning)

sakkunnig Noora Vahervaara, tfn 0295 488 265, [email protected]