Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) efterlysning av idéer för integrationsåtgärder våren 2022 senareläggs

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 15.37 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 10.33
Nyhet

Efterlysningen av idéer för integrationsåtgärder, som AMIF-fonden hade planerat för våren, senareläggs på grund av förseningar i beredningen av program och ansökningarna till EU:s fonder för inrikes frågor 2021–2027. Vi meddelar tidtabellen för idéefterlysningen på vår webbplats så snart som möjligt.

Mer information:

[email protected]