Ansökningar om EU-stöd för cirka 1,3 miljoner ur ISF-fonden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2021 11.15
Nyhet
alt=

Inrikesministeriet fick fyra ansökningar i utlysningen för fonden för inre säkerhet (ISF) som gick ut 29.10.2021. Totalt ansöktes om ca 1,3 miljoner euro i EU-stöd.

Polisstyrelsen och Gränsbevakningsväsendet ansöker om EU-stöd. Ansökningarna gäller uppgradering och automatisering av gränskontrollutrustningen, utveckling av myndigheternas informationssystem och applikationer samt driftskostnader för bevakningsfartyg.

Cirka 4,5 miljoner euro kunde sökas. 

Inrikesministeriet har påbörjat handläggningen av ansökningarna. Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas senast 31.1.2022.

Mottagna ansökningar i ISF-fondens utlysning

Ytterligare information:

sakkunnig Aleksi Rantamaa, tfn 0295 488 315, [email protected] (från 2.11.)

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected]