Ansökningar om EU-stöd för 1,8 miljoner ur ISF-fonden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2021 10.19
Nyhet

Inrikesministeriet fick sammanlagt 5 ansökningar i utlysningen för fonden för inre säkerhet (ISF) som gick ut 31.3.2021. Totalt ansöktes om ca 1,8 miljoner euro i EU-stöd.

Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och utrikesministeriet ansöker om ISF-stöd.

En av ISF-ansökningarna avser utveckling av det nationella visumdatasystemet och en den nationella implementeringen av systemet för reseuppgifter och resetillstånd ETIAS. En ansökan kom in om verktyg för gränskontroll för att motsvara kraven i det nya systemet för in- och utresa EES, likaså om utveckling av gränsövervakningsteknik som utnyttjar fjärrstyrda luftfarkoster. En ansökan gäller sammanslagning av nödcentralssystemet, fältledningssystemet och ledningscentralerna som myndigheterna använder gemensamt.

Cirka 4,2 miljoner euro kunde sökas. 

Inrikesministeriet har påbörjat handläggningen av ansökningarna. Beslut om vilka projekt som ska finansieras fattas senast 31.5.2021.

Inrikesministeriet är den ansvariga myndigheten för EU-fonderna för inrikes frågor i Finland.

Mottagna ansökningar i ISF-fondens utlysning (ansökan 2021A)

Ytterligare information:
specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn 0295 488 257, [email protected]