1,3 miljoner euro i EU-stöd för projekt som gäller gränskontroll

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2022 12.44 | Publicerad på svenska 31.1.2022 kl. 12.57
Pressmeddelande
alt=

Ur fonden för inre säkerhet (ISF) beviljas 1,3 miljoner euro i EU-stöd för tre projekt som anknyter till gränskontroll. Projekten gäller förnyande av automatisk gränskontrollutrustning, utveckling av gränskontrollapplikationen och driftskostnader för ett bevakningsfartyg.

I Gränsbevakningsväsendets projekt bereder man sig på införandet av nya informationssystem som omfattar hela EU

Förnyandet av automatisk gränskontrollutrustning fortsätter på Helsingfors-Vanda flygplats i och med att Gränsbevakningsväsendet skaffar fler självbetjäningsanordningar. Med hjälp av självbetjäningsanordningarna kan resenärerna självständigt göra förberedelser för in- och utresekontroll.

Syftet med anskaffningarna är att trygga en smidig passagerartrafik i synnerhet när in- och utresesystemet (Entry-Exit system) införs hösten 2022. Gränsbevakningsväsendet har automatiserat gränskontrollutrustningen sedan 2019 med tanke på införandet av in- och utresesystemet. 

I projektet Mobil-RATAS 2022 förnyas programvaran i mobil gränskontrollutrustning. Den mobila gränskontrollutrustningen används på tåg, i hamnar och vid olika gränsövergångsställen. Genom reformen utvecklas gränskontrollapplikationen i den mobila utrustningen för att passagerartrafiken ska löpa smidigt även efter införandet av nya informationssystem som omfattar hela EU.

Genom projektet förbereder man sig särskilt på införandet av in- och utresesystemet och systemet för reseuppgifter och resetillstånd Etias. Systemen är en del av EU:s helhet Smarta gränser.

Driftsstöd för bevakningsfartyg

Gränsbevakningsväsendet beviljas driftsstöd för bevakningsfartyg Turvas bränslekostnader som uppstår vid den dagliga kontrollen av de yttre gränserna. Med hjälp av stödet kan det säkerställas att bevakningsfartyget sköter övervakningsuppgiften utan avbrott.

Driftsstödet är avsett för obligatoriska löpande kostnader för gränsövervaknings- och gränskontrolluppgifter. 

Projekt som fick finansiering under ISF-fondens ansökningsomgång 2021B

Mer information om ISF-projekten (på finska)

Ytterligare information:

Aleksi Rantamaa, sakkunnig, tfn 0295 488 315, [email protected]