EU:n sisäasioiden rahastojen ruotsinkieliset ohjelmaluonnokset lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2021 9.54
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Sisäministeriö on käynnistänyt ruotsinkielisen lausuntokierroksen Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmien luonnoksista. Lausuntokierros on käynnissä 18.6. saakka.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa ruotsinkielisistä luonnoksista turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF, Internal Security Fund) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI, Border Management and Visa Policy) Suomen ohjelmiksi 2021-2027. 

Ohjelmien luonnoksista on lähetetty lausuntopyyntöjä kohdennetulla jakelulla, mutta AMIF- ja ISF-rahaston luonnoksista voivat lausua muutkin tahot tämän uutisen lopusta löytyvien lausuntopyyntöjen ja niissä annettavien ohjeiden mukaisesti. 

BMVI-rahoitustukivälineen ohjelmaluonnos toimitetaan viranomaisluonteestaan johtuen lausuttavaksi ainoastaan rahoitusvälineen toimialan viranomaisille.

Suomenkielisten ohjelmaluonnosten lausuntokierros järjestettiin 7.-27.5. 

Ohjelmissa määritellään rahaston kansalliset tavoitteet ja täytäntöönpanotoimet

Ohjelmia on valmisteltu sisäministeriön johdolla työryhmässä, johon kuuluu rahastojen kannalta keskeisten hallinnonalojen ja sidosryhmien edustajia. Ohjelmia varten on kuultu alue- ja paikallishallinnon sekä järjestökentän näkemyksiä kansallisista tarpeista ja painopisteistä rahastojen toimialalla. 

Valtioneuvosto hyväksyy rahastojen ohjelmat ennen niiden toimittamista Euroopan komissiolle. Ohjelmat on tarkoitus toimittaa komissiolle kesällä 2021.

Lausuntopyynnöt ja AMIF- ja ISF-rahastojen ohjelmaluonnokset 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto:

Lausuntopyyntö luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) Suomen ohjelmaksi 2021-2027 (ruotsiksi)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ohjelmaluonnos (ruotsiksi)

Sisäisen turvallisuuden rahasto:

Lausuntopyyntö luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) Suomen ohjelmaksi 2021-2027 (ruotsiksi)

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ohjelmaluonnos (ruotsiksi)

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected] (ohjelmakausi 2021-2027) 
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF-rahasto, ohjelmavalmistelu)
erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (ISF-rahasto ja BMVI-rahoitustukiväline)