Tilannekatsaus EUSA-rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 valmisteluun ja vuoden 2022 hakuihin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2022 14.25
Uutinen

EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 valmistelussa on meneillään loppukiri ja sisäministeriö valmistelee parhaillaan mm. rahastojen toimeenpanosuunnitelmia. Ensimmäiset haut käynnistetään alustavasti toukokuussa, jolloin hakuun avataan rajatusti ohjelman mukaisia toimia.

Rahastojen ohjelmaesitykset on lähetetty Euroopan komission hyväksyttäväksi ja komission odotetaan hyväksyvän ohjelmat huhtikuun aikana. 

Toimeenpanosuunnitelmissa määritetään hakujen aikataulu ja sisältö

Sisäministeriö valmistelee EU:n sisäasioiden rahastojen eli turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ohjelmien toimeenpanemiseksi toimeenpanosuunnitelmat. 

Toimeenpanosuunnitelmat tarkentavat ohjelmia ja pitävät sisällään suunnitelman siitä, millä aikataululla ohjelmien mukaisia toimia avataan haettavaksi. Toimeenpanosuunnitelmat laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimeenpanosuunnitelmat hyväksytään sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt rahastojen ohjelmat.

Vuoden 2022 haut järjestetään alustavasti toukokuussa ja lokakuussa

Ensimmäiset haut voidaan käynnistää sitten, kun komissio on hyväksynyt rahastojen ohjelmat. Tavoitteena on käynnistää kevään haut toukokuussa ja syksyn haut lokakuussa.

Sisäministeriö tiedottaa avustuksen hakijoille järjestettävistä infotilaisuuksista ja koulutuksista alustavasti maaliskuun aikana rahastojen ohjelmakauden 2014-2020 verkkosivustolla. 

Toukokuussa ohjelmien toimia avataan hakuun vain rajatusti 

Sisäministeriö tulee esittämään rahastoille asetettaville seurantakomiteoille, että ensimmäisissä hauissa avataan haettavaksi pääasiassa kiireellistä toimeenpanoa vaativia toimia. Hakuun voitaisiin avata myös sellaisia toimia, joilla varmistetaan aiemmin käynnistetyn toiminnan jatkuvuus. 

Lokakuussa järjestettävässä syksyn haussa avataan haettavaksi toimia laajemmin. 

Hakuun avattavat toimet linjataan yhdessä rahastojen seurantakomiteoiden kanssa.

Lue lisää AMIF-rahastosta vuoden 2022 hauissa avattavista toimista

BMVI-rahoitustukivälineen ja ISF-rahaston osalta vuoden 2022 hauissa avattavista toimista tiedotetaan myöhemmin. 

Lisätietoja: 

[email protected]