Minkälaisiin toimiin voi hakea avustusta uudesta AMIF-rahastosta vuonna 2022?

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2022 14.21
Uutinen

Sisäministeriön tavoitteena on käynnistää ohjelmakauden 2021-2027 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ensimmäinen haku toukokuussa. Vuoden 2022 toinen haku käynnistettäisiin lokakuussa. Lue, mitä toimia on alustavasti suunniteltu avattavan hakuun vuonna 2022.

Toukokuun haussa on alustavasti suunniteltu avattavaksi seuraavat AMIF-rahaston ohjelmaan sisältyvät toimet:

 • turvapaikkamenettelyn sujuvoittamiseen ja tehostamiseen sekä vastaanottojärjestelmän kapasiteetin vahvistamiseen ja palveluiden kehittämiseen liittyvät toimet
 • kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvä yhteisölähtöisen kotoutumisen pilotointi
 • oleskelulupaprosessin tehostamiseen liittyvät toimet
 • kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton valtakunnallisen tapahtuman Integration 2022 järjestäminen kertakorvaushankkeena
 • vapaaehtoisen paluun kehittämistoimet

Lokakuun haussa on alustavasti suunniteltu avattavaksi seuraavat AMIF-rahaston ohjelmaan sisältyvät toimet:

 • kiintiöpakolaisia vastaanottaville alue- ja paikallistason toimijoille suunnatut toimet 
 • yksityismajoittujien tarpeita koskevat toimet 
 • esikotouttavaa toimintaa ja vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtymisen nivelvaihetta vahvistavat toimet 
 • työperäistä maahanmuuttoa ja lupaprosessien sujuvoittamista koskevat toimet
 • maahanmuuton tietopohjan vahvistamiseen liittyvät toimet

Kotoutumistoimista lokakuun hakuun avataan alustavasti:

 • toimet, joissa mukautetaan palveluita vastaamaan kolmansien maiden kansalaisten tarpeita sekä edistetään palveluiden saatavuutta ja palveluihin pääsyä 
 • kotoutumisen parissa työskentelevien ohjausosaamista sekä verkosto- ja alueellisen työn kehittämistä ja yhteistyötä koskevat toimet
 • toimet, joissa tarjotaan kolmansien maiden kansalaisille alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, omakielistä yhteiskuntaorientaatiota sekä räätälöityjä tukipalveluita

Paluutoimien osalta hakuihin avattavien toimien suunnitelma on vielä tarkastelussa kevään ja syksyn haun osalta.

Kotoutumistoimien ideahaku keväällä ja varsinainen haku syksyllä 

Suunnitelmana on, että AMIF-rahastosta syksyn haussa rahoitettavien kotoutumistoimien toimeenpano käynnistetään ideahaulla kevään 2022 aikana. Varsinaiset hakemukset jätettäisiin hakuun vasta lokakuun haussa. Sisäministeriö tiedottaa ideahausta rahastojen verkkosivuilla kevään aikana.

Myös avustuksen hakijoille järjestettävistä infotilaisuuksista ja koulutuksista tiedotetaan maaliskuun aikana rahastojen verkkosivustolla. 

Hakuun avattavat toimet kuvataan toimeenpanosuunnitelmassa

Hauissa haettavaksi avattavat toimet voidaan vahvistaa sen jälkeen, kun rahastolle asetettava seurantakomitea on käsitellyt rahaston toimeenpanosuunnitelman. 

Toimeenpanosuunnitelma pitää sisällään suunnitelman siitä, millä aikataululla AMIF-rahaston ohjelman mukaisia toimia avataan haettavaksi. Toimeenpanosuunnitelmat laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja:

[email protected]