Nyt etsitään hankkeita, jotka edistävät yhteiskunnan vastaanottavuutta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2021 9.05
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) 3. toukokuuta käynnistyvässä haussa rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät yhteiskunnan vastaanottavuutta eri sektoreilla. Järjestämme koulutusta kiinnostuneille hakijoille 4.3. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 2.3.

Kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen edellyttää kaikkien – yhteisöjen, järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja kuntien – osallistumista ja työtä. Kevään AMIF-haussa on tarkoituksena rahoittaa hankkeita, joissa:

 • tehdään näkyväksi yhteiskunnan roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen ja tunnistetaan siihen vaikuttavia tekijöitä 
 • lisätään ymmärrystä rakenteellisesta rasismista
 • kehitetään ja pilotoidaan konkreettisia ja antirasistisia menetelmiä ja prosesseja maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi ja representaation parantamiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla,
 • tunnistetaan ja poistetaan maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta estäviä tekijöitä yhteiskunnan rakenteissa, esim. työelämässä, koulutuksessa tai muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä lisätään antirasistista osaamista viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyönä  
 • tuotetaan ja levitetään käytäntöjä tai toimintamalleja, jotka lisäävät antirasistisia yhteiskunnallisia taitoja ja vuorovaikutusta ja/tai
 • tehdään vaikuttavaa asennetyötä viestinnän keinoin.

Rahoitettavissa hankkeissa voidaan esimerkiksi:

 • toteuttaa vaikuttava yhteiskunnan vastaanottavuuteen ja rakenteelliseen rasismiin keskittyvä viestintä- tai mediakampanja,
 • kasvattaa osaamista yhteiskunnan vastaanottavuudesta ja sitä edistävistä toimintamalleista viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyönä ja/tai
 • kehittää kolmannen sektorin tukipalveluita koskien syrjinnästä tai rasismista ilmoittamisen tukea, tietoisuuden lisäämistä potentiaalisten uhriyhteisöjen suuntaan sekä suurelle yleisölle. 

Hankkeilta odotetaan mm. seuraavanlaisia toimintakulttuurin muutosta mahdollistavia tuloksia:

 • yhteiskunnan rooli kotoutumisen edistäjänä ja siihen liittyvät tekijät saavat laajaa näkyvyyttä, 
 • syntyy toimintasuunnitelmia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia rakenteellisen rasismin torjumiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla,
 • syntyy ehdotuksia käytännön teoiksi ja toiminnaksi, joilla edistetään yhteiskunnan vastaanottavuutta ja antirasismia eri sektoreilla ja/tai
 • toimenpide-ehdotuksia sen varmistamiseksi, että suositukset saatetaan yleiseltä tasolta käytännön työhön ja että suositukset parantavat maahanmuuttajien osallisuutta.

Kevään AMIF-haussa rahoitetaan hankkeiden koosta riippuen 2-4 vaikuttavaa hanketta, joissa edistetään yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävää, antirasistista toimintakulttuuria. 

Yhteiskunnan vastaanottavuus -teeman hankkeisiin voidaan myöntää EU-tukea yhteensä noin 450 000 euroa. EU-tuen osuus on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Haku tukee kotoutumisen kumppanuusohjelman tavoitteita

Yhteiskunnan vastaanottavuus -teeman hankkeet rahoitetaan AMIF-rahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman erityistavoitteeseen 2 kuuluvasta kansallisesta tavoitteesta 2.2 kotoutuminen, joka tukee Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelman toimeenpanoa. 

Kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä.

Ilmoittaudu hakukoulutukseen viimeistään 2.3. 

Sisäministeriö järjestää koulutusta kiinnostuneille hakijoille Yhteiskunnan vastaanottavuus -teemahausta to 4.3. klo 9 – 12. Koulutuksessa käymme läpi, minkälaisia hankkeita rahoitetaan ja minkälaisia seikkoja hankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Oikeusministeriön asiantuntijat pitävät koulutuksessa puheenvuorot yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisestä ja rasismin vastaisesta ja hyvien väestösuhteiden edistämisestä.  

Koulutus järjestetään etäyhteyksillä.

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/278221CE3630B5FB (ilmoittaudu viimeistään 2.3.)

Lue lisää kevään hausta: AMIF-rahaston haku käynnistyy toukokuussa 2021

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]  
asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]