AMIF-rahaston haku käynnistyy toukokuussa 2021

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 13.18
Uutinen
Koristeellinen kuva.
Kuvaaja: Laura Kotila

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haku järjestetään 3.- 28.5.2021. EU-tukea on haettavissa hankkeisiin, jotka edistävät paluuta, kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista ja kotoutumisen osalta yhteiskunnan vastaanottavuutta. Hakijoille järjestetään koulutusta kevään mittaan.

Kotoutumisen osalta haku kohdennetaan koskemaan hankkeita, jotka edistävät yhteiskunnan vastaanottavuutta. Haussa on tarkoitus rahoittaa hankkeita, joilla on potentiaalia laajaan vaikuttavuuteen. Rahoitusta on haettavissa näillä näkymin noin 450 000 euroa.

Paluuta koskeviin hankkeisiin on haettavissa EU-tukea näillä näkymin noin 800 000 euroa. Tuettavat paluutoimet voivat sisältää vapaaehtoisen paluun järjestelmän, säilöönoton sisällön ja sen vaihtoehtojen kehittämistä, vapaaehtoisen paluun toimeenpanoa ja paluisiin liittyvää yhteistyötä. Lisäksi tukea voi hakea esimerkiksi paluuta koskevaan tilastointiin, analysointiin ja maatiedon hankintaan sekä uudelleenkotoutumiseen liittyviin toimiin.  

Hakuun avataan kolme kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen määrärahan kansallista tavoitetta (5.2, 6.1 ja 6.2), joista EU-tukea on haettavissa yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan kohdennetusti uudelleensijoittamismenettelyn sujuvoittamista sekä eräitä kiintiöpakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten palveluiden saatavuuden varmistamista. 

AMIF-rahaston tavoitteista ja rahoitettavista toimista löytyy tietoa rahaston kansallisesta toimeenpano-ohjelmasta.

Haettavat rahamäärät tarkentuvat alkuvuodesta 2021 

Haettavissa olevat rahamäärät tarkentuvat alkuvuoden 2021 aikana ja niistä tiedotetaan sisäasioiden EU-rahastojen verkkosivuilla. 

Rahaston kansallista toimeenpano-ohjelmaa muutetaan ennen haun käynnistymistä, jotta rahastossa jäljellä olevat varat saadaan kohdennettua uudelleen kansallisten tavoitteiden välillä rahoittamiskelpoisten hankekokonaisuuksien mahdollistamiseksi. Muutettu toimeenpano-ohjelma viedään valtioneuvoston käsiteltäväksi keväällä 2021. 

Hakukoulutuksia järjestetään keväällä

Yhteiskunnan vastaanottavuus -teemasta järjestetään hakukoulutusta hakijoille helmikuussa. AMIF-rahoituksen hakemisesta yleisesti ja hakemuksen täyttämisestä järjestetään koulutusta huhtikuussa. Koulutuksista tiedotetaan tarkemmin EUSA-rahastojen verkkosivuilla.

Haun ollessa käynnissä toukokuussa järjestetään hakuklinikoita, joissa hakijoita neuvotaan hakemusten viimeistelyvaiheessa ilmenevissä ja hakemuksen laatimista koskevissa kysymyksissä.   

Kyseessä on näillä näkymin ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen AMIF-haku.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (paluu ja kotoutuminen)
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0296 488 267, [email protected] (uudelleensijoittaminen)
asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]