EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmien luonnokset lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2021 13.03
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Sisäministeriö on käynnistänyt lausuntokierroksen Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen 2021-2027 ohjelmien luonnoksista. Suomenkielinen lausuntokierros on käynnissä 27.5. saakka.

Sisäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF, Internal Security Fund) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI, Border Management and Visa Policy) Suomen ohjelmiksi 2021-2027. 

AMIF- ja ISF-rahastojen ohjelmaluonnoksien osalta avoin lausuntokierros

Ohjelmien luonnoksista on lähetetty lausuntopyyntöjä kohdennetulla jakelulla, mutta lisäksi AMIF- ja ISF-rahaston luonnoksista voivat lausua muutkin tahot tämän uutisen lopusta löytyvien lausuntopyyntöjen ja niissä annettavien ohjeiden mukaisesti. 

BMVI-rahoitustukivälineen ohjelmaluonnos toimitetaan viranomaisluonteestaan johtuen lausuttavaksi ainoastaan rahoitusvälineen toimialan viranomaisille.

Käännösaikatauluista johtuen ruotsinkielisten ohjelmaluonnoksien lausuntokierros käynnistyy viikolla 21.  Tästä tiedotetaan rahastojen verkkosivuilla erikseen.

Ohjelmissa määritellään rahaston kansalliset tavoitteet ja täytäntöönpanotoimet

Ohjelmia on valmisteltu sisäministeriön johdolla työryhmässä, johon kuuluu rahastojen kannalta keskeisten hallinnonalojen ja sidosryhmien edustajia. Ohjelmia varten on kuultu alue- ja paikallishallinnon sekä järjestökentän näkemyksiä kansallisista tarpeista ja painopisteistä rahastojen toimialalla. 

Valtioneuvosto hyväksyy rahastojen ohjelmat ennen niiden toimittamista Euroopan komissiolle. Ohjelmat on tarkoitus toimittaa komissiolle kesällä 2021.

AMIF- ja ISF-rahastot sekä BMVI-rahoitustukiväline ohjelmakaudella 2021-2027

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan avustaa toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta sekä laittoman muuttoliikkeen torjuntaa, paluuta ja uudelleenkotouttamista. 

Sisäisen turvallisuuden rahastosta voidaan avustaa toimenpiteitä, jotka koskevat terrorismin, radikalisoitumisen, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjuntaa sekä kriittisten infrastruktuurien ja rikosten uhrien suojelemista.

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä voidaan avustaa toimenpiteitä, jotka koskevat Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta ulkorajoilla helpottamalla laillisia rajanylityksiä, ehkäisemällä ja havaitsemalla laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä avustamalla yhteistä viisumipolitiikkaa.

Lausuntopyynnöt ja AMIF- ja ISF-rahastojen ohjelmaluonnokset

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto:

Lausuntopyyntö luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Luonnos turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Sisäisen turvallisuuden rahasto:

Lausuntopyyntö luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Luonnos sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen ohjelmaksi 2021-2027

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected] (ohjelmakausi 2021-2027) 

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]  (AMIF-rahasto, ohjelmavalmistelu)

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]  (AMIF-rahasto) 

erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (ISF-rahasto ja BMVI-rahoitustukiväline)

Lisätietoja Euroopan unionin sisäasioiden rahastoista 2021-2027