Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2021 10.13
Uutinen
Koristeellinen kuva.

EU:n sisäasioiden rahastot ovat ohjelmakaudella 2021-2027 mukana valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (VA-hanke). Uuden ohjelmakauden ensimmäiset haut on tarkoitus järjestää uudessa sähköisessä tietojärjestelmässä sen pilottikäyttöönottovaiheessa syksyllä 2021.

Valtiovarainministeriön johtaman hankkeen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Hankkeen lopputuloksena on yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi. Uudet digitaaliset palvelut huomioidaan lainsäädäntömuutoksin.

VA-hankkeessa on myös yhdenmukaistettu valtionavustustoiminnan sanastoa. 

Tiedotamme avustuksen hakemisesta ja muista käytännöistä hakijoille verkkosivuillamme kevään ja kesän aikana.

Uudesta ohjelmakaudesta 2021-2027 ja sen valmisteluista löydät lisätietoa verkkosivuiltamme. 

Lisätietoja VA-hankkeesta valtiovarainministeriön sivuilla.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]