Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 10.13
Nyhet
Bilden är dekorativ.

Under programperioden 2021–2027 deltar EU:s fonder för inrikes frågor i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Avsikten är att de första utlysningarna under den nya programperioden ska ordnas i det nytt elektroniska informationssystemet i dess pilotfas hösten 2021.

Målet för projektet, som leds av finansministeriet, är att öka statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft, transparens och effektivitet. Som ett resultat av projektet skapas en enhetlig digitaliserad statsunderstödsprocess. De nya digitala tjänsterna beaktas genom ändringar i lagstiftningen. 

I projektet har också ordlistan för statsunderstödsverksamheten förenhetligats. 

Vi informerar sökandena om ansökan om understöd och om andra förfaranden på vår webbplats under våren och sommaren.

Mer information om den nya programperioden 2021–2027 och beredningen av den finns på vår webbplats. 

Mer om projektet på finansministeriets webbplats.

Ytterligare information: 

specialsakkunnig Iikka Saunamäki, tfn 0295 488 267, [email protected]