Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon lisärahoitusta noin 5,7 miljoonaa euroa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2021 14.18
Tiedote
Kuvassa on EU-lippu.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimeenpano-ohjelmaan lisätään Euroopan komission Suomelle maksamaa uudelleensijoittamisen määrärahaa noin 5,7 miljoonaa euroa.

Rahoitus kohdennetaan Suomeen vuonna 2020 saapuneiden kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyviin toimenpiteisiin. Suomeen saapui edellisen, lokakuusta 2019 lokakuuhun 2020 ulottuneen seurantajakson aikana 572 kiintiöpakolaista.

Lisäksi rahaston perusrahoitusta kohdennetaan uudelleen rahaston tavoitteiden välillä, jotta rahoitus saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti 3.5.2021 käynnistyvässä haussa. 

Lisärahoitus kohdistuu AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahoihin

Toimeenpano-ohjelmaan lisättävä uudelleensijoittamisen määräraha avataan haettavaksi 3.5.2021 käynnistyvässä AMIF-rahaston haussa. Lisäksi jo aiemmin ohjelmaan sisältyneistä, mutta käyttämättömäksi jääneistä varoista hakuun osoitetaan noin miljoona euroa.

Uudelleensijoittamisen määrärahaa avataan siten haettavaksi yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa. Lisättävän määrärahan ohella muutettavassa ohjelmassa määritellään rahoituksen jakautuminen ohjelman tavoitteille. 

Rahaston perusrahoituksen jakaumaa eri tavoitteiden välillä muutetaan

Rahaston perusrahoituksen jakaumaa rahaston kansallisen ohjelman ja sitä tarkentavan toimeenpano-ohjelman eri tavoitteiden välillä muutetaan, jotta rahoitus saadaan hyödynnettyä mahdollisimman täysimääräisesti toukokuussa käynnistyvässä haussa.

Rahoitusta kohdennetaan erityisesti kotoutumisen kansalliseen tavoitteeseen (kt 2.2), josta avataan toukokuussa yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävä teemahaku.

Teemahausta tuettavilla hankkeilla on tarkoituksena mm. tehdä näkyväksi yhteiskunnan roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä.

Lisärahoituksen sisällyttäminen rahaston toimeenpano-ohjelmaan käsiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa

Uudelleensijoittamisen määrärahan sisällyttäminen rahaston toimeenpano-ohjelmaan ja rahoituksen uudelleen kohdentaminen rahaston erityis- ja kansallisten tavoitteiden välillä vaatii toimeenpano-ohjelman muuttamista.

Toimeenpano-ohjelman muutos hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 22.4.2021.

AMIF-rahaston seurantakomitea käsitteli ohjelmamuutokset kirjallisessa menettelyssään 12.3.2021 - 23.3.2021. Seurantakomitea puolsi esitettyjä rahoituksen uudelleenkohdennuksia.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma 2014-2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] 

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]