Suomi.fi-valtuuskoodi määrittelee, kuka voi lähettää viestin EUSA-järjestelmässä

Sisäministeriö
26.1.2021 15.13
Uutinen
Kuvituskuva

Viestien lähettämisen valtuudet EUSA-järjestelmässä ovat muuttuneet. Hankkeen asiakirjojen valmisteluun oikeuttavalla Suomi.fi-valtuudella voi lähettää tästä lähtien vain viestin koskien hankkeen yhteystietojen muuttamista. Muissa aiheissa viestin lähettämiseen vaaditaan asiakirjojen valmisteluun ja käsittelyyn jättämisen oikeuttava valtuus.

Tuen hakijat voivat olla vastuuviranomaiseen yhteydessä lähettämällä viestin EUSA-järjestelmässä. Viestin voi lähettää seuraavista aiheista: Ilmoitus liikaa maksetusta tuesta, oikaisuvaatimus tukipäätökseen/maksatuspäätökseen, tukipäätöksen muutoshakemus, sekä yhteystietojen muutos.

Viestin voi lähettää henkilö, jolla on tarvittava valtuus asioida organisaation puolesta EUSA-järjestelmässä. Organisaation puolesta asioimisessa on käytössä kaksi Suomi.fi-valtuuskoodia ja niihin on liitetty seuraavat viestiaiheet:

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen (linkki Suomi.fi-palveluun)

  • Ilmoitus liikaa maksetusta tuesta
  • Oikaisuvaatimus tukipäätökseen
  • Oikaisuvaatimus maksatuspäätökseen
  • Tukipäätöksen muutoshakemus
  • Yhteystietojen muutos 

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu (linkki Suomi.fi-palveluun)

  • Yhteystietojen muutos

Vastuuviranomainen vastaanottaa viestin sisällön ja liitetiedostojen lisäksi viestin lähettäjän nimen, organisaation nimen sekä organisaation y-tunnuksen. 

Lisätietoja:
suunnittelija Aleksi Rantamaa, p. 0295 488 315, [email protected]