Suomi.fi-fullmaktskoden anger vem som kan skicka ett meddelande i EUSA-systemet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 15.13
Nyhet

Fullmakterna att skicka meddelanden i EUSA-systemet har ändrats. Med den Suomi.fi-fullmakt som berättigar till att bereda dokument för projekt kan man från och med nu endast skicka meddelanden om ändring av projektets kontaktuppgifter. För att kunna skicka meddelanden om andra ämnen krävs det fullmakt som berättigar till att bereda och lämna in dokument för handläggning.

De som ansöker om stöd kan kontakta den ansvariga myndigheten genom att skicka ett meddelande i EUSA-systemet. Meddelanden kan skickas om följande ämnen: anmälan om för stort stöd som betalats ut, begäran om omprövning av stödbeslut/utbetalningsbeslut, ändringsansökan för stödbeslut och ändring av kontaktuppgifter.

Meddelanden kan skickas av personer som har en fullmakt som behövs för att uträtta ärenden för en organisation i EUSA-systemet. Vid uträttandet av ärenden för en organisation används två Suomi.fi-fullmaktskoder. Till dessa koder har fogats följande ämnen för meddelanden:

Bereda och lämna in dokument för handläggning för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor (länk till Suomi.fi-tjänsten)

  • Anmälan om för stort stöd som betalats ut
  • Begäran om omprövning av stödbeslut
  • Begäran om omprövning av utbetlaningsbeslut
  • Ändringsansökan för stödbeslut
  • Ändring av kontaktuppgifter

Bereda dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor (länk till Suomi.fi-tjänsten)

  • Ändring av kontaktuppfigter

Utöver meddelandets innehåll och bilagor, tar den ansvariga myndigheten emot avsändares namn, organisation och organisationens FO-nummer. 

Ytterligare information:

planerare Aleksi Rantamaa, tfn. 0295 488 315, [email protected]