Sisäasioiden EU-rahastojen 2021-2027 kansallinen ohjelmavalmistelu etenee

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2020 15.34
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmavalmistelussa on tällä hetkellä työn alla ohjelmaluonnosten laatiminen. Ohjelmat on tarkoitus toimittaa Euroopan komissiolle hyväksyttäviksi maaliskuussa 2021.

Ohjelmien valmistelu etenee tiiviissä aikataulussa. Valmisteluun osallistuvat sidosryhmät toimittivat viimeisimmät tekstikontribuutionsa sisäministeriölle lokakuun alussa. 

Tekstien pohjalta ohjelmista tuotetaan luonnokset, joita käsitellään ohjelmavalmistelun työryhmässä. Työryhmässä on mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajavalvonnan ja poliisiasioiden asiantuntijoita.

Ohjelmaluonnoksista pyydetään lausuntoja sekä niistä järjestetään kohdennettuja kuulemisia marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välisellä aikajaksolla. Tavoitteena on, että eri tahot voivat ilmaista mielipiteensä ohjelmaluonnoksista ja kommentoida niiden sisältöjä.

Ohjelmat Euroopan komission hyväksyttäviksi maaliskuussa 2021

Lopulliset, valtioneuvoston hyväksymät ohjelmat on tarkoitus toimittaa Euroopan komission hyväksyttäväksi maaliskuussa 2021. 

Varsinaisten ohjelmien lisäksi rahastoille laaditaan niitä täydentävät toimeenpanosuunnitelmat kevään 2021 aikana. Kuluvalla ohjelmakaudella toimeenpanosuunnitelmaa vastaava dokumentti on toimeenpano-ohjelma. Valtioneuvosto hyväksyy myös rahastojen toimeenpanosunnitelmat mutta niitä toimiteta komissiolle.

Tavoitteena ohjelmat, joissa on strateginen lähestymistapa

Ohjelmavalmistelussa laaditaan kansalliset ohjelmat Euroopan unionin sisäasioiden rahastoille 2021-2027. Uudella ohjelmakaudella sisäasioiden EU-rahastoja on kolme: Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF), Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja Raja- ja viisumirahoitusväline (BMVI). 

Ohjelmavalmistelun tarkoituksena on tuottaa rahastoille ohjelmat, joissa on strateginen lähestymistapa. Ohjelmissa priorisoidaan ne EU-lisäarvoa tuottavat tavoitteet ja toimet, joihin on tarkoitus tarttua juuri näillä rahoitusvälineillä. EU-lisäarvolla tarkoitetaan sellaisia toimia, jotka täydentävät tai tehostavat kansallisia toimia. 

Sidosryhmät ovat erottamaton osa ohjelmavalmistelua

Ohjelmavalmisteluun kutsutut sidosryhmät ovat tuottaneet ohjelmiin tekstiä, jossa kuvataan kunkin rahaston toimialan lähtötilanne, toimialalla tunnistetut haasteet sekä niistä ammennetut tavoitteet tulevalle ohjelmakaudelle. Kutakin tavoitetta varten määritellään toimia, joiden avulla tavoitteisiin päästään. 

Sidosryhmät edustavat kunkin rahaston toimialalla toimivia viranomaisia, järjestöjä ja työmarkkinajärjestöjä. Ohjelmatekstejä laatiessaan sidosryhmät kukin tahollaan osallistavat valmisteluun omia verkostojaan. Näin valmisteluun ollaan pyritty saamaan laajempaa kattavuutta ja kumppanuutta. 

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2021-2027 ja mm. Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen lakihankkeesta löydät verkkosivuiltamme, uuden ohjelmakauden omalta sivulta.

Lisätietoja ohjelmavalmistelusta:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, kristiina.mauriala(a)intermin.fi 
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, iikka.saunamaki(a)intermin.fi 
erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, virpi.karjalainen(a)intermin.fi