Muutoksia ohjelmakauden 2014-2020 EU-asetuksiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2022 17.12
Uutinen

Euroopan komissio pyrkii tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne voivat vastata paremmin Venäjän hyökkäyksen johdosta lisääntyneeseen muuttoliikkeeseen Ukrainasta sekä rajavalvonnasta aiheutuneisiin tarpeisiin.

Tässä tarkoituksessa seuraavia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia on muutettu seuraavalla tavalla:

  • Horisontaaliasetusta (EU) 514/2014 on muutettu niin, että Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 sisäasioiden rahastojen täytäntöönpanoa jatketaan yhdellä vuodella. Muutoksella mahdollistetaan ohjelmakauden jäljellä olevan rahoituksen hyödyntäminen Ukrainan tilanteen tukemiseksi.
  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston asetusta (EU) 516/2014 on muutettu niin, että kansallisen ohjelman toimeenpanossa käyttämättä jääneitä varoja, joiden käyttö on ollut sidottua tiettyihin erityistarkoituksiin, kuten kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamistoiminnan kehittämiseen, voidaan käyttää ohjelman muihin toimiin. Pyrkimyksenä on antaa näin jäsenvaltioille mahdollisuus vastata paremmin Ukrainan kriisin niille aiheuttamiin turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän paineisiin.

Muutosten tavoitteena on helpottaa EU:n sisäasioiden rahastojen varojen käyttöä Ukrainasta pakenevien ihmisten auttamiseen pidentämällä ohjelmakauden 2014-2020 kustannusten tukikelpoisuusaikaa ja vapauttamalla käyttämättömiä varoja tähän tarkoitukseen.

Hankkeet ja toiminta jatkuvat asetusmuutoksista huolimatta voimassa olevien tukipäätösten mukaisena 

Suomessa tuensaajille ja käynnissä oleville AMIF- tai ISF-rahastosta tukea saaneille hankkeille ja toiminnalle näillä asetusmuutoksilla ei ole suoria vaikutuksia. Hankkeiden ja toiminnan toteuttaminen jatkuu voimassa olevien tukipäätösten mukaisesti. 

Lähtökohtaisesti hankesuunnitelmiin tai hankkeiden kestoon ei tulla tekemään muutoksia eikä hankkeita lähtökohtaisesti jatketa vuoden 2023 puolelle.  

Lisätietoja:

[email protected]