Komissiolta rahoitusta julkisten tilojen suojelun parantamiseen ja radikalisaation ehkäisyyn

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2020 13.45
Uutinen
Euroopan unionin lippu sinisellä taustalla

Euroopan komissio myöntää 12 miljoonaa euroa tukea hankkeisiin, joilla parannetaan julkisten tilojen, erityisesti uskonnonharjoituspaikkojen, suojelua. Hakuaika päättyy 24.9.2020. Lisäksi haettavana on 4 miljoonaa euroa hankkeisiin, joissa kehitetään keinoja radikalisoitumisen ehkäisyyn ja torjuntaan, huomioiden erityisesti islamistinen sekä väkivaltainen äärioikeistolainen ekstremismi. Hakuaika päättyy 24.11.2020.

Julkisten tilojen suojeluun liittyvien hankkeiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välistä yhteistyötä ja viestintää, toteuttaa kampanjoita turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi, kehittää turvallisuuteen liittyvän uuden teknologian hyödyntämistä tai vahvistaa uhkien havaitsemista julkisilla paikoilla. Toimien tulee olla Toimintasuunnitelman julkisten tilojen suojelun parantamiseksi (COM(2017)612) mukaisia.

Haettavana olevalla hankerahoituksella tuetaan kansainvälisiä hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitettavassa hankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi toteuttajatahoa ja näiden tulee olla vähintään kahdesta eri ISF-P -rahoitusvälineeseen osallistuvasta jäsenvaltiosta. Haettavan EU-tuen tulee olla suuruudeltaan 500 000 - 3 000 000 euroa, ja EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen kesto voi olla enintään 24 kuukautta.
Tukea ääriajattelusta irtaantumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen

Radikalisoitumisen ehkäisyyn liittyvien hankkeiden tavoitteena on kehittää tehokkaita keinoja ja työkaluja ilmiön ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan sen kaikissa muodoissa, huomioiden erityisesti islamistinen sekä väkivaltainen äärioikeistolainen ekstremismi. 

Haussa painotetaan erityisesti hankkeita, jotka keskittyvät ääriajattelua kannattavien rikoksentekijöiden ja radikalisoituneiden henkilöiden, mukaan lukien palaavien vierastaistelijoiden ja näiden perheenjäsenten, ääriajattelusta irtaantumiseen ja yhteiskuntaan uudelleen integroitumiseen. Hankkeissa kehitettävien toimintatapojen tulee edistää deradikalisaation ja reintegraation parissa toimivien tahojen välistä yhteistyötä sekä parantaa näiden toimintavalmiuksia.

Hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme toteuttajatahoa, jotka ovat vähintään kolmesta eri ISF-P -rahoitusvälineeseen osallistuvasta jäsenvaltiosta. Haettavan EU-tuen tulee olla suuruudeltaan 250 000 - 750 000 euroa, ja EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hanke voi kestää enintään 18 kuukautta.

Haettavana oleva rahoitus jaetaan sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevasta rahoitusvälineestä (ISF-P).

Tarkemmat tiedot sekä hakumateriaalit: 

Protection (ISFP-2020-AG-PROTECT)
Prevent Radicalisation (ISFP-2020-AG-RAD)
Lisätietoa ISF-P -rahoitusvälineestä

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]