Hyppää sisältöön

Katso-tjänsten avslutas före utgången av 2020

Inrikesministeriet
20.8.2020 10.57
Nyhet
Kuvassa on EUSA-järjestelmän tunnus

Hittills har Katso-tjänsten använts för att uträtta ärenden i EUSA-systemet men eftersom den tjänsten avslutas före utgången av 2020 måste användarna under hösten övergå till Suomi.fi-fullmakter. Övergången ska organisationerna sköta på eget initiativ.

Den möjlighet att ge Suomi.fi-fullmakter som tidigare bara var tillgänglig för företag har under sommaren utvidgats och är nu tillgänglig också för föreningar och offentliga samfund. För att säkerställa uträttandet av ärenden ska EUSA-användare övergå till Suomi.fi-fullmakter före utgången av året.

Organisationerna ska på eget initiativ övergå till Suomi.fi-fullmaktstjänsten. De befintliga Katso-fullmakterna flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi-fullmakter. Finländska organisationer med FO-nummer kan ge fullmakter i Suomi.fi.

Suomi.fi-tjänsten använder register

Man kan uträtta ärenden för ett företags eller en förenings räkning i EUSA-systemet utan särskild fullmakt i Suomi.fi-tjänsten, om de organroller som anges nedan finns i de register som Suomi.fi-tjänsten använder sig av (handelsregistret, föreningsregistret, företags- och organisationsdatasystemet).

Organrollerna i företag är följande: verkställande direktör (TJ), verkställande direktörens ställföreträdare (TJS), vice verkställande direktör (VTJ), styrelseordförande i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (PJ), person som har företagets namnteckningsrätt och utredningsman (S).

Organrollerna i föreningar är följande: ordförande (PJ), styrelsemedlem (J) samt annan namntecknare som enligt registret har rätt att ensam representera föreningen.

Möjligheten att på egen hand ge fullmakter för ett företags eller en förenings räkning ska kontrolleras på webbplatsen Suomi.fi.

Ansökan om fullmakt för representanter för offentliga samfund görs på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter inledde sin verksamhet den 11 juni 2020. Tjänsten möjliggör elektroniskt befullmäktigande och uträttande av ärenden för annans räkning för fullmaktsgivare som inte själva kan skapa elektroniska fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Det gäller till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer, utländska företag samt föreningar som inte har personer antecknade i registret med rätt att ensamma företräda föreningen.

För befullmäktigandet måste man först ansöka om fullmaktsrätt för organisationens representant, om företaget eller samfundet i fråga inte har någon representant registrerad i de nämnda registren.

Personer som beviljats fullmaktsrätt kan på egen hand ge och begära Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

De nya befogenheterna och motsvarande Katso-roller

Beredning av dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befull-mäktigade på fullmaktsgivarens väg-nar bereda dokument som gäller an-sökningar, administration och uppfölj-ning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor. Den motsvarande rollen i Katso tjänsten är EUSA-beredare. 

Bereda och lämna in dokument för handläggning för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befull-mäktigade på fullmaktsgivarens väg-nar bereda dokument som gäller an-sökningar, administration och uppfölj-ning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor samt lämna in dokumen-ten till myndighetshandläggning. Den motsvarande rollen i Katso-tjänsten är EUSA-namntecknare.

Suomi.fi och fullmakter  
Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund
Fullmaktansökan i Suomi.fi-tjänsten

Ytterligare information: 

planerare Aleksi Rantamaa, tfn. 0295 488 315, [email protected]