Katso-palvelu päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2020 10.57
Uutinen
Kuvassa on EUSA-järjestelmän tunnus

EUSA-järjestelmässä asiointiin on käytetty Katso-palvelua, mutta palvelun päättyessä 31.12.2020 on käyttäjien siirryttävä Suomi.fi-valtuuksien piiriin syksyn aikana. Organisaatiot siirtyvät omatoimisesti käyttämään Suomi.fi-valtuuksia.

Aiemmin vain yrityksille mahdollistettu Suomi.fi-valtuuttaminen on kesän aikana laajentunut ja nyt sitä voivat käyttää myös yhdistykset ja julkisyhteisöt. Jotta EUSA-järjestelmän käyttäjä voi varmistaa asioinnin järjestelmässä, tulee organisaation siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia tämän vuoden loppuun mennessä.

Organisaatiot siirtyvät omatoimisesti käyttämään Suomi.fi-valtuudet-palvelua. Voimassaolevat Katso-valtuudet eivät siirry automaattisesti Suomi.fi-palveluun. Valtuuttaminen on mahdollista Suomi.fi-palvelussa suomalaisille yhteisöille, joilla on y-tunnus.  

Suomi.fi-palvelu hyödyntää rekistereitä 

Ilman erillistä valtuutta yrityksen tai yhdistyksen puolesta voi asioida EUSA-järjestelmässä, jos seuraavat alla luetellut toimielinroolit löytyvät rekistereistä, joita Suomi.fi-palvelu hyödyntää (kaupparekisteri, yhdistysrekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ). 

Yrityksien toimielinrooleja ovat seuraavat: toimitusjohtaja (TJ), toimitusjohtajan sijainen (TJS), varatoimitusjohtaja (VTJ), hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä (PJ), henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus sekä selvitysmies (S). 

Yhdistyksien toimielinrooleja ovat seuraavat: puheenjohtaja (PJ), hallituksen jäsen (J) sekä muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin. 
Yrityksen tai yhdistyksen puolesta omatoimisen valtuuttamisen mahdollisuus tulee tarkastaa Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Julkisyhteisön edustajien valtuuksia haetaan virkailijavaltuuttamispalvelusta 

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu on aloittanut toimintansa 11.6.2020. Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot, ulkomaiset yritykset sekä yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä

Valtuuttamista varten täytyy ensin organisaation edustajalle hakea valtuutusoikeus, jos yrityksellä tai yhteisöllä ei ole edustajaa rekisteröitynä aiemmin mainittuihin rekistereihin. 

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. 

Uudet valtuudet sekä niitä vastaavat Katso-roolit

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. Vastaa Katso-palvelun roolia EUSA-valmistelija. 

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelun  roolia EUSA-nimenkirjoittaja 

Suomi.fi-palvelu ja valtuudet
Lisätietoja yrityksen tai yhdistyksen omatoimisesta valtuuttamisesta
Valtuushakemus Suomi.fi-palvelussa

Lisätietoja: 

suunnittelija Aleksi Rantamaa, p. 0295 488 315, [email protected]