EUSA-rahastojen 2021-2027 uuden haku- ja käsittelyjärjestelmän toteutustyö vauhtiin

Julkaisuajankohta 17.2.2022 12.21
Uutinen

EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 haku- ja käsittelyjärjestelmän kehittäminen on käynnistynyt. Uudesta järjestelmästä tulee nykyistä EUSA-järjestelmää käyttäjäystävällisempi ja työn sujuvoittaminen on järjestelmän kehitystyön keskiössä. Tavoitteena on, että järjestelmä helpottaa avustuksen hakemista ja hankkeiden raportointia.

Myös rahastojen hallinnointi eli mm. hakemusten käsittely, avustuspäätösten valmistelu ja tarkastustoiminta helpottuu uuden järjestelmän myötä.  

Hakija pystyy mm. seuraamaan hakemuksen käsittelyn etenemistä järjestelmässä

Euroopan komissio on määrittänyt uudelle järjestelmälle vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset kohdistuvat ennen kaikkea siihen osaan järjestelmää, jota avustuksen hakijat tulevat käyttämään. 
Hakijan tulee voida esimerkiksi seurata järjestelmässä hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Järjestelmän tulee myös muistuttaa hakijaa määräajoista ja tarvittavista toimenpiteistä. Lisäksi järjestelmään tulee tallentua kaikki tiedot ja asiakirjat hakemukseen ja myöhemmässä vaiheessa hankkeeseen liittyen. 

Järjestelmän tulee myös ohjata käyttäjää hakemuksen ja raportin täyttämisessä mahdollisimman hyvin. 

Tule mukaan käyttäjäraatiin!

Sisäministeriö kartoitti syksyllä 2021 sitä, minkälaisia toiminnallisuuksia uudessa järjestelmässä tulisi olla. Myös nykyisiä EUSA-järjestelmän käyttäjiä eli AMIF- ja ISF-rahastoista tukea saaneita hankkeita haastateltiin osana kartoitusta. 

Järjestelmän toteutuksen tueksi on koottu käyttäjäraati. Käyttäjäraatilaisilta pyydetään palautetta järjestelmästä ja toiminnallisuuksista sitä mukaa kun järjestelmän toteutus etenee. 

Käyttäjäraatiin voi vielä liittyä mukaan. Jos haluat mukaan käyttäjäraatiin, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] aiheella ”Käyttäjäraati”. 

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa

Järjestelmän rakentamisen aikataulu on tiukka ja työssä tullaan etenemään reippaalla vauhdilla. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. 

Järjestelmän toteutus tilataan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta. Käytännön toteutuksen tekee Sofigate ja toteutus tulee perustumaan ServiceNow-palvelunhallintaratkaisuun. 

Järjestelmän toteutustyön etenemisestä kerrotaan rahastojen verkkosivuilla vuoden 2022 mittaa. 

Vuonna 2022 haut järjestetään väliaikaisratkaisun avulla

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vasta vuonna 2023 ja siitä syystä EUSA-rahastojen uuden ohjelmakauden kaksi ensimmäistä hakukierrosta vuonna 2022 tullaan järjestämään väliaikaisratkaisun avulla.

Hakemukset laaditaan excel-lomakkeille ja lomakkeet jätetään hakuun nykyisen EUSA-järjestelmän kautta. 

Sisäministeriö järjestää koulutusta lomakkeista ja hakemuksen jättämisestä hakuun hakujen yhteydessä.    

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Elina Sillanpää, p. 0295 488 266, [email protected]

erityisasiantuntija Hanna Salminen, p. 0295 488 340, [email protected]