Euroopan komission ISF-P -rahoitusvälineen haussa yhteensä 13,3 miljoonaa euroa

Sisäministeriö
5.11.2020 12.33
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Komissio on käynnistänyt useita sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevan rahoitusvälineen (ISF-P) hakuja. Rahoitusta on haettavissa yhteensä 13,3 miljoonaa euroa ympäristörikollisuuden, terrorismin rahoituksen ja kyberrikollisuuden torjuntaan.

Komissio myöntää 2,3 miljoonaa euroa tukea hankkeisiin, jotka kohdistuvat ympäristörikollisuuden vastaiseen operatiiviseen yhteistyöhön. Hakuaika päättyy 17.12.2020. 

Lisäksi haettavana on 2 miljoonaa euroa terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviin hankkeisiin, joissa keskitytään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön ja uusiin teknologioihin. Hakuaika päättyy 21.1.2021. 

Kyberrikollisuuden ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan on haettavana 9 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 25.2.2021.

Rahoituksella tuetaan monikansallisia hankkeita

Haettavana olevalla hankerahoituksella tuetaan monikansallisia hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitettavassa hankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi toteuttajatahoa, jotka ovat vähintään kahdesta ISF-P -rahoitusvälineeseen osallistuvasta jäsenvaltiosta. 

Haettavan EU-tuen tulee olla suuruudeltaan vähintään 250 000 euroa ympäristörikollisuuden torjuntaan liittyvissä hankkeissa ja vähintään 500 000 euroa terrorismin rahoituksen vastaisissa hankkeissa. Näiden hankkeiden kesto voi olla enintään 24 kuukautta. 

Kyberrikollisuuden ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisissa hankkeissa EU-tuki on 300 000 – 4 miljoonaa euroa, ja hanke voi kestää enintään 36 kuukautta. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. 

Haettavana oleva rahoitus jaetaan sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevasta rahoitusvälineestä (ISF-P).

Hakumateriaalit ja tarkempia tietoja hauista löytyy Euroopan komission verkkosivuilta.

Lisätietoa ympäristörikollisuuden torjunnan hausta komission verkkosivuilla 

Lisätietoa terrorismin torjunnan hausta komission verkkosivuilla 

Lisätietoa kyberrikollisuuden ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan hausta komission verkkosivuilla

Lisätietoa ISF-P -rahoitusvälineestä Euroopan komission verkkosivuilla

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]