EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy alkuvuodesta 2022

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2021 18.14
Uutinen
Kuva on koristeellinen.

Sisäministeriö käynnistää Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäiset haut näillä näkymin helmikuussa 2022.

Rahastoja on uudella ohjelmakaudella kolme: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI).

Rahastojen kansallisia ohjelmia on valmisteltu ohjelmavalmistelun työryhmässä. Tavoitteena on toimittaa valmiit ohjelmat Euroopan komissiolle kesällä 2021. Ohjelmien toimeenpanoa varten valmistellaan lisäksi säännöllisin väliajoin päivitettävät toimeenpanosuunnitelmat.  

Ohjelmaluonnokset AMIF-rahastosta, ISF-rahastosta ja BMVI-rahoitustukivälineestä lähetetään lausuntokierrokselle toukokuussa 2021. Lausuntokierroksen aikana järjestetään myös kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan kuultavaksi mm. järjestötoimijoita. 

Tavoitteena on toimittaa valmiit ohjelmat komissiolle kesällä 2021.  

Koulutusta uusista rahastoista syksyllä 2021

Uuden ohjelmakauden rahastoista järjestetään infotilaisuuksia ja hakukoulutuksia syksyn 2021 mittaan. Ensimmäinen infotilaisuus on kaavailtu järjestettävän lokakuussa. 

Tiedotamme uuden ohjelmakauden tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista kuluvan ohjelmakauden verkkosivuilla, uutiskirjeessämme sekä Twitter-tilillämme. Uusille rahastoille rakennetaan oma verkkosivusto, joka julkaistaan syksyllä 2021.

EU:n sisäasioiden rahastoille oma sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä

EU:n sisäasioiden rahastoille rakennetaan oma sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä. Rahastojen oli tarkoitus hyödyntää kehitteillä olevaa valtionhallinnon yhteistä avustusjärjestelmää, mutta sen ei kaikilta osin katsottu vastaavan sisäasioiden rahastojen tarpeita.

Koska hakujärjestelmän rakentaminen viivästyy, ensimmäisissä hauissa EU-avustusta haetaan lomakkeilla. 

Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan joulukuussa

Uuden ohjelmakauden kansallista lainsäädäntöä valmistellaan rahastojen lainsäädäntöhankkeen työryhmässä. Tavoitteena on, että laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 tulisi voimaan 1.12.2021.

Parhaillaan valmistellaan myös valtioneuvoston asetusta, jolla on tarkoitus säätää yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä. Asetusehdotus lähetetään lausuntokierrokselle toukokuussa 2021.

Rahoituksen määrä EU-tasolla

Ohjelmakaudelle 2021-2027 varattu rahoitus on EU-tasolla noin 18 miljardia euroa. Lisäksi sisäasioiden alalla toimiville EU-virastoille on varattu monivuotisesta rahoituskehyksestä noin 11 miljardia euroa. 

Rahastokohtaisten EU-asetusten sekä rahastojen hallinnointia koskevan yleisasetuksen odotetaan tulevan voimaan kesällä 2021, jolloin varmistuu myös Suomen saama osuus rahoituksesta. 

Ohjelmakaudesta 2021-2027 ja uusista EU:n sisäasioiden rahastoista voi lukea lisää uuden ohjelmakauden verkkosivulta

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected]  (ohjelmakausi 2021-2027) 

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected] (lainsäädäntöhanke)

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF-rahasto, ohjelmavalmistelu)

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] (AMIF-rahasto) 

erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (ISF-rahasto ja BMVI-rahoitustukiväline)

asiantuntija Noora Vahervaara,p. 0295 488 265, [email protected] (viestintä)