EU:n sisäasioiden rahastoista myönnettävien avustusten hallinnointia yksinkertaistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2022 13.50
alt=

EU:n sisäasioiden rahastojen toimeenpanoa ohjelmakaudella 2021-2027 pyritään tehostamaan ottamalla käyttöön uusia yksinkertaistettuja avustusmuotoja, joiden avulla avustuksia on helpompi hakea ja myös rahastojen hallintoviranomaisen eli sisäministeriön työmäärä vähenee. Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa 10.2. ja se tulee voimaan 15.2.2022.

Asetuksessa säädetään sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 annetussa laissa tarkoitettujen Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmien ja toimeenpanosuunnitelmien kansallisesta valmistelusta, yhteensovittamisesta, hallinnoinnista ja valvonnasta. 

Asetuksessa säädetään myös rahastoista myönnettävästä avustuksesta sekä määrärahojen hallinnoinnista.

Ohjelmakaudelle 2021-2027 sisäasioiden alalle perustetaan kolme rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

Enemmän aikaa hankkeiden sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen

Ohjelmakaudella 2021-2027 rahastojen toimeenpanoon otetaan käyttöön uusia yksinkertaistettuja avustusmuotoja. Hankkeissa pitää käyttää näitä yksinkertaistettuja avustusmuotoja joko kokonaan tai ainakin osittain. 

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hankkeiden talouden hallinnointi yksinkertaistuu. Kun hallinnointiin tarvittavien resurssien määrä vähenee, niin avustuksen saajat voivat keskittyä enemmän hankkeiden sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on vähentää sekä avustuksen saajien että rahastojen hallintoviranomaisen eli sisäministeriön hallinnollista taakkaa. Yksinkertaistettujen avustusmuotojen käyttöönoton odotetaan myös madaltavan kynnystä avustuksen hakemiseen.

Lisätietoa EU:n sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected] 

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295488 300, [email protected]