AMIF-rahaston viimeisestä hausta 7,5 miljoonaa euroa EU-tukea hanketoimintaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2021 14.51
Tiedote
alt=
Kuva: Jukka Rapo KEKSI UM

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) toukokuussa järjestetystä ohjelmakauden 2014-2020 viimeisestä hausta rahoitetaan yhteensä 17 hanketta. Hankkeille myönnetään EU-tukea yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet kehittävät turvapaikkajärjestelmää ja edistävät yhteiskunnan vastaanottavuutta, laillisen maahanmuuton valmiuksien kehittämistä sekä paluujärjestelmän ja Suomen kiintiöpakolaisohjelman toimeenpanoa. 

Kotoutumista tuetaan vahvistamalla yhteiskunnan vastaanottavuutta 

Kotoutumisen edistämiseen myönnettävä EU-tuki rajattiin haussa yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämistä koskeviin toimiin ja tästä teemasta rahoitetaan viittä hanketta. 

Hankkeissa pyritään tunnistamaan ja purkamaan rakenteellista rasismia esimerkiksi koulumaailmassa, nuorisotyössä, ammattikorkeakouluissa ja palveluissa.  

Hankkeisiin saavat tukea Rauhankasvatusinstituutti ry, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, LAB-ammattikorkeakoulu Oy sekä Koulutus Elämään Säätiö. 

Hanketoiminnassa kehitetään viranomaisten valmiuksia ja prosesseja 

Turvapaikkaprosessin kehittämiseen liittyvää EU-tukea myönnetään Maahanmuuttoviraston PLANE-hankkeeseen, jossa uudistetaan vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakastyön sähköistä dokumentointia. 

Maahanmuuttohallinnon kehittämiseksi myönnetään EU-tukea kahteen Maahanmuuttoviraston hankkeeseen: Maahanmuuttoon liittyvien lupaprosessien yhtenäinen perehdytys- ja itseopiskeluhanke (LYRIA-hanke) ja Maahanmuuttoviraston ennakoinnin ja resurssisuunnittelun hanke (SEER-hanke).

Lisäksi EU-tukea myönnetään International House Helsingin (IHH) hankkeeseen, jossa edistetään maahanmuuton alkuvaiheen viranomaispalveluita toteuttamalla digitaalista kehittämistä tukeva selvitys.

Paluuhankkeilla edistetään paluuyhteistyötä ja palautettavien oikeuksien turvaamista

Haun puitteissa tuetaan kahta paluutoimiin liittyvää hanketta: Maahanmuuttoviraston toteuttamaa Paluuasiantuntija Suomen Irakin suurlähetystöön (REX2) -hanketta ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun Haavoittuvassa asemassa olevien palautukset ja oikeuksien toteutuminen -hanketta. 

Uudelleensijoittamishankkeissa huomioidaan kiintiöpakolaisten erityistarpeet

AMIF-rahastoon kuuluvista kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen erillismäärärahoista myönnetään EU-tukea kuuteen hankkeeseen. 

Hankkeissa keskitytään mm. kiintiöpakolaisten mielenterveyden tukemiseen ja sotatraumoista kuntoutumiseen, työelämäpolkujen vahvistamiseen, järjestetään Suomeen kiintiöpakolaisina tuleville kulttuuriorientaatiokoulutusta sekä tuetaan kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia.

Tukea myönnetään Maahanmuuttovirastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle, Spring House Oy:lle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin Rahoitetut AMIF-hankkeet -sivulla.  

AMIF-rahaston kevään 2021 hausta rahoitetut hankkeet 

Lisätietoja:

asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected] 
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]  
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]