AMIF- ja ISF-rahastoista haetaan EU-tukea yhteensä 8,5 miljoonaa euroa

Julkaisuajankohta 4.11.2020 14.42
Uutinen
Koristeellinen kuva.

Sisäministeriö vastaanotti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) 30.10.2020 päättyneissä hauissa yhteensä 18 hakemusta. AMIF-rahastosta haettiin yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa ja ISF-rahastosta noin miljoona euroa EU-tukea.

AMIF-rahaston hakuun jätettiin yhteensä 11 hakemusta. EU-tukea hakevat Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Suomen Pakolaisapu ry, Työ- ja elinkeinoministeriö, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sininauhasäätiö sr ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 

Hakemuksista kolme kohdistuu AMIF-rahaston paluuta koskeviin toimiin, yksi kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen viranomaisprosessin kehittämiseen, kaksi kiintiöpakolaisten kuntasijoituksen tehostamiseen sekä kuntapaikkojen saatavuuden varmistamiseen ja viisi kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen. 

ISF-rahaston hakuun jätettiin yhteensä 7 hakemusta. Tukea hakevat ulkoministeriö, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus ja Pirkanmaan pelastuslaitos. 

ISF-hakemuksista yksi kohdistuu kansallisen viisumitietojärjestelmän kehittämiseen ja kolme rajavalvonnan parantamiseen mm. partioajoneuvokalustoa ja rajatarkastuslaitteita uudistamalla. Terrorismin torjuntaan, kyberrikostorjunnan koulutuksen sekä CBRNE-uhkiin liittyvän osaamisen kehittämiseen saatiin kuhunkin yksi hakemus.

AMIF-rahaston haussa oli yhteensä noin 7 miljoonaa euroa ja ISF-rahastosta noin 5 miljoonaa euroa. 

Sisäministeriö on aloittanut hakemusten käsittelyn. Tukipäätökset rahoitettavista hankkeista tehdään viimeistään 31.1.2021.

Sisäministeriö on sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomainen Suomessa.

AMIF-rahaston haussa vastaanotetut hakemukset (haku 2020B)

ISF-rahaston haussa vastaanotetut hakemukset (haku 2020B)

Lisätietoja:

asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected] (AMIF-haku)
erityisasiantuntija Riika Väliahde,p 0295 488 257, [email protected] (ISF-haku)