Uusi laki hallinnoimaan EU:n sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2021 14.38
Tiedote

Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen hallinnoimista varten säädetään uusi laki. Ohjelmakautta 2021-2027 koskevassa laissa säädetään rahastojen ohjelmien hallinnoimisesta ja avustusjärjestelmän toimeenpanemisesta. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sisäasioiden rahastoista 23.9.

Laissa säädetään muun muassa perusteista niille hankkeiden ja toiminnan kustannuksille, joille myönnetään tukea.

Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa rahastojen hallinnointia muun muassa ottamalla käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Niiden tavoitteena on vähentää sekä avustuksen saajien että rahastojen hallintoviranomaisen eli sisäministeriön hallinnollista taakkaa.  

Lakiesityksessä ehdotetaan, että rahastojen tarkastusviranomaistehtävät siirretään valtiovarainministeriölle, joka vastaa myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen tarkastusviranomaisen tehtävistä.

Esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Valmistelun tukena on ollut sisäministeriön 3.6.2019 asettama työryhmä. 

Ohjelmakaudelle 2021-2027 sisäasioiden alalle perustetaan kolme rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected] 
johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, s[email protected] 

Lisätietoja voi pyytää myös osoitteesta [email protected].