Uusi laki EU:n sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista voimaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 15.56
Tiedote
alt=

Tasavallan presidentti vahvisti 16.12.2021 lain sisäasioiden rahastojen ohjelmien hallinnoimisesta ja avustusjärjestelmän toimeenpanemisesta ohjelmakaudella 2021-2027. Laki tulee voimaan 22.12.2021.

Laissa säädetään Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen varoista myönnettäviä avustuksia koskevan kansallisen järjestelmän perusteista sekä rahastojen ohjelmien hallinnoimiseksi tarpeellisista säännöksistä ohjelmakaudella 2021-2027. Lisäksi laissa säädetään siirtymäsäännöksistä koskien ohjelmakautta 2014-2020.

Laki yksinkertaistaa rahastojen hallinnointia muun muassa mahdollistamalla yksinkertaistettujen avustusmuotojen, esimerkiksi kertakorvausten, aiempaa laajemman käytön. Tavoitteena on vähentää avustuksen saajien ja rahastojen hallintoviranomaisen hallinnollista taakkaa sekä kohdistaa huomio entistä tarkemmin rahastojen varoilla avustetun toiminnan tuloksiin.

Kolme uutta rahastoa - AMIF, ISF ja BMVI

Ohjelmakaudelle 2021-2027 sisäasioiden alalle on perustettu kolme rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

Rahastojen tarkoituksena on muun muassa edistää maahanmuuttoasioiden hallintaa, ennaltaehkäistä turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä sekä tukea EU:n ulkorajojen turvallisuutta.

Ohjelmia hallinnoi sisäministeriö ja niiden toimintaa tarkastaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja lakihankkeesta

EU:n sisäasioiden rahastot ohjelmakaudella 2021-2027

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected] 
johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]