Tuen saaja, tutustu hankkeen hallinnoinnin päivitettyyn ohjeistukseen

Julkaisuajankohta 6.5.2020 15.25
Uutinen

AMIF ja ISF-hankkeiden hallinnoinnin ohjeistus on koottu EUSA-rahastojen hallinnointioppaaseen. Rahoittaja on päivittänyt ohjeistusta 20.4.2020. Tutustu päivityksiin huolellisesti ja välitä tieto myös tarvittaessa hankekumppaneille ja yhteistyökumppaneille.

Ohjeistusta on päivitetty seuraavilta osin:

  • Ohjetta koskien tuen saajan yhteydenpitoa rahoittajan suuntaan on tarkennettu (hallinnointioppaan s. 8)
  • Lisätty ohjeistus yksinkertaistetusta palkkakustannusmallista ja päivitetty henkilöstökustannusten tekstiä vastaamaan uutta ohjeistusta (alkaen s. 23)
  • Tarkennettu välillisten kustannusten ohjeistusta lahjakortteihin liittyen (s. 32)
  • Päivitetty ohjeistusta hankekauden jatkamisen vaikutuksista alv-ohjaukseen (s. 33)
  • Hankintoihin liittyvät EU- kynnysarvot on päivitetty vastaamaan Euroopan unionin 1.1.2020 vahvistamia kynnysarvoja (s. 37)
  • Lisätty maininta hankintoja koskevista rahoitusoikaisuista (s. 38-39, liittyy komission ohjeistukseen rahoitusoikaisujen määrittelystä sääntöjenvastaisesti tehtyihin hankintoihin) 
  • Tarkennettu kohderyhmän todentamiseen liittyvää ohjeistusta (s. 49)

Lisäksi ohjeistukseen on tehty muita vähäisiä tarkennuksia. 

Hallinnointiopas on päivitettynä 'Tuen saajalle' -osiossa.

Lisätietoja:

[email protected]