Sisäisen turvallisuuden rahaston jäsenvaltiotapaaminen järjestettiin Helsingissä

5.6.2017 11.31
Uutinen

11 jäsenvaltiota kokoontui keväiseen Helsinkiin epäviralliseen tapaamiseen 17.–18.5. Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö toimi kokouksen isäntänä.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä käytiin läpi mm. komission keväällä myöntämää lisärahoitusta ja sen käyttöä eri maissa, tulevia rahasto-ohjelmien väliarviointeja ja niiden yhteydessä jakoon tulevaa lisärahoitusta. Iltapäivän työpajoissa kartoitettiin yhteisiä näkemyksiä tulevan monivuotisen rahoitusohjelmakauden perusperiaatteista. Keskusteluissa korostuivat entistä joustavampi varojen käyttö ja erilaisten toimintojen yhdistäminen. Hallintoa olisi kevennettävä ja keskityttävä enemmän tuloksiin. Jäsenvaltiot korostivat sisäasioiden rahastojen tärkeyttä Euroopan heikentyneessä turvallisuustilanteessa ja odottavat tämän näkyvän myös rahaston tulevissa kehyksissä.

Kokouksen toiseen päivään osallistui myös komission tulevan rahoituskauden valmistelusta vastaava virkamies. Osallistujat saivat lisäksi tiiviit katsaukset sekä Suomen sisäisen turvallisuuden strategiaan että Helsinkiin vastikään perustetun hybridiosaamiskeskuksen taustaan ja tehtäviin. Iltapäivän vuoropuhelussa sivuttiin paitsi aamupäivän keskustelunaiheita, myös edellisen päivän työpajojen tuloksia.