Sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista valmistellaan lakia seuraavaa rahoitusohjelmakautta varten

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2020 15.30
Tiedote
EU-lippu liehuu rakennuksen edessä

Sisäministeriö lähetti 18.6. lausuntokierrokselle esitysluonnoksen sisäasioiden rahastojen hallinnointia koskevasta laista ja sen perusteluista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sisäasioiden rahastojen hallinnointia koskeva laki, jota sovellettaisiin EU:n ohjelmakaudella 2021–2027.

Lain tavoitteena on varmistaa, että sisäasioiden rahastojen ohjelmia hallinnoidaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Tarkoitus on säätää kansallisista edellytyksistä ja menettelyistä, joilla sisäasioiden rahastojen varoista myönnetään avustusta ohjelmakauden aikana. 

Laissa säädettäisiin siitä, miten ohjelmien kansallinen hallinnointi järjestetään. Lisäksi annettaisiin EU:n lainsäädännössä edellytetysti kansalliset säännökset, jotka koskevat rahastoista rahoitettavien hankkeiden ja toiminnan kustannusten tukikelpoisuutta.

Esitysluonnos laista on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Valmistelun tukena on ollut ministeriön 3.6.2019 asettama työryhmä. Kyseessä on toinen kerta, kun sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista säädetään ohjelmakaudelle kansallinen laki.

Lausuntoaika päättyy 17.8.2020. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. 

Sisäasioiden alalle perustetaan EU:n ohjelmakaudelle 2021–2027 kolme rahastoa: turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa. Kullekin rahastolle laaditaan ohjelma, jota hallinnoidaan kansallisesti jäsenvaltiossa. Rahastojen toimialoilla toteutettaviin hankkeisiin ja toimintaan myönnetään rahoitusta näiden ohjelmien mukaisesti.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]
johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected] 

Lisätietoja voi pyytää myös osoitteesta [email protected].

Lausuntopyyntö
Tietoa sisäasioiden rahastoja koskevasta lainsäädäntöhankkeesta