Sisäasioiden EU-rahastojen haut auki - EU-tukea haettavissa noin 12 miljoonaa euroa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2020 9.00
Tiedote
Kuvassa on EU-lippu

Sisäministeriö on avannut sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haut 5.10. Rahasto-ohjelmia toteuttaviin hankkeisiin on haettavissa EU-tukea yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Haut ovat avoinna 30.10. klo 16.15 saakka.

ISF-rahastosta tukea rajavalvontaan ja terrorismin torjuntaan

ISF-rahastosta on haettavissa yhteensä noin 5 miljoonaa euroa EU-tukea. Rahoituksesta noin 1,4 miljoonaa euroa kohdistuu EU:n rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja noin 1,5 miljoonaa euroa matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) toimeenpanoon. Kauko-ohjattavia ilma-aluksia hyödyntävän rajavalvontatekniikan kehittämiseen on haettavissa 850 000 euroa. 

Lisäksi rahoitusta on haettavana muun muassa rajavalvontaan käytettävien partioalusten ja -ajoneuvojen hankintaan, rajatarkastusvälineiden ja -tekniikan lisäämiseen ja uusimiseen, terrorismin torjuntaan maa- ja merialueilla sekä kansallisen viisumitietojärjestelmän kehittämiseen. Kaikki haettavissa olevat toimet ja näihin käytettävissä oleva rahoituksen määrä on ilmoitettu hakuilmoituksen liitteessä. 

AMIF-rahastosta tukea paluuhankkeisiin ja kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamiseen 

AMIF-rahaston perusrahoitusta on haettavissa paluuta koskeviin hankkeisiin yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta paluun liitännäistoimenpiteitä koskeviin hankkeisiin on haettavana noin miljoona euroa, paluutoimenpiteitä koskeviin hankkeisiin noin 400 000 euroa ja paluun yhteistyötä koskeviin hankkeisiin noin 350 000 euroa.

Tuettavat paluutoimet voivat sisältää paluun liitännäistoimenpiteiden eli vapaaehtoisen paluun järjestelmän sekä säilöönoton sisällön ja sen vaihtoehtojen kehittämistä, vapaaehtoisen paluun toimeenpanoa ja paluisiin liittyvää yhteistyötä. Lisäksi tukea voi hakea esimerkiksi paluuta koskevaan tilastointiin, analysointiin ja maatiedon hankintaan sekä uudelleenkotoutumiseen liittyviin toimiin. 

Rahastoon sisältyvää uudelleensijoittamisen määrärahaa on haettavissa kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista koskeviin hankkeisiin ja toimintaan yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Uudelleensijoittamisen viranomaisprosessien kehittämiseen on haettavana noin 800 000 euroa, vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittämiseen noin 240 000 euroa, kuntasijoituksen tehostamiseen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistamiseen noin 2,6 miljoonaa euroa ja kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen noin 1,1 miljoonaa euroa.

Uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan kohdennetusti uudelleensijoittamismenettelyn sujuvoittamista sekä eräitä kiintiöpakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten palveluiden saatavuuden varmistamista. 

AMIF- ja ISF-hakujen hakumateriaalit

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected] (ISF-haku)
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF-haku, paluu)
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] (AMIF-haku, uudelleensijoittamisen määrärahat)