Seurantakomiteat asetettu EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmille

Julkaisuajankohta 23.3.2022 14.31
Tiedote

EU:n sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027 on asetettu ohjelmien seurantakomiteat. Seurantakomiteoiden keskeisenä tehtävänä on tarkastella edistymistä rahastojen ohjelmien toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa sekä ohjelmien tulosten arvioinnissa. Valtioneuvosto asetti seurantakomiteat istunnossaan 17.3.2022.

EU:n sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, sisäisen turvallisuuden rahasto ISF sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI. Kullakin rahastolla on oma seurantakomitea.

Seurantakomiteat hyväksyvät hankkeiden valinnassa käytettävät perusteet ja menetelmät, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen, arviointisuunnitelman sekä ohjelman muuttamista koskevat hallintoviranomaisen tekemät ehdotukset.

Seurantakomiteat osallistuvat ohjelmien toimeenpanosuunnitelmien valmisteluun, muuttamiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

Seurantakomiteoiden jäseninä rahastojen toimialojen kannalta keskeisiä kumppaneita 

Kunkin rahaston seurantakomitean jäsenet edustavat rahaston ohjelman tavoitteiden kannalta keskeisiä tahoja kuten ministeriöitä, virastoja, keskus- ja aluehallinnon virastoja, kansalaisjärjestöjä ja työmarkkinajärjestöjä.

Euroopan komissio osallistuu seurantakomiteoiden työhön neuvonantajan ominaisuudessa. Lisäksi asiaankuuluvat EU:n erillisvirastot voivat osallistua seurantakomiteoiden työhön.

Seurantakomiteoiden ensimmäiset kokoukset järjestetään huhtikuussa 2022.

Seurantakomiteoiden toimikausi jatkuu koko ohjelmakauden. Toimikausi päättyy, kun Euroopan komissio on hyväksynyt rahaston ohjelman viimeisen vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen.

EU:n sisäasioiden rahastojen hallintoviranomainen sisäministeriö käynnistää uusien rahastojen haut alustavasti toukokuussa.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, sanna.virtanen(a)govsec.fi