Hyppää sisältöön

Seuraava ISF-haku huhtikuussa

25.3.2020 16.59
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) seuraava haku avataan perjantaina 3.4.2020 edellyttäen, että rahaston toimeenpano-ohjelman muutos hyväksytään sitä ennen valtioneuvostossa. Haku päättyisi 30.4.2020. Rahoitusta tulisi haettavaksi yhteensä noin 12,2 miljoonaa euroa.

Rahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman muutoksen jälkeen rahastosta tulee haettavaksi ETIAS- ja SIS III -järjestelmien toimeenpanoon ja kehittämiseen saatu lisärahoitus. ETIAS-rahoitus on suuruudeltaan noin 3,2 miljoonaa euroa ja SIS III -järjestelmän rahoitus noin 1,2 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmien kehittämiseen yleisemmin saatu noin 2,5 miljoonan euron lisärahoitus tulee haettavaksi siten, että SIS II-järjestelmän kehittämiseen on käytettävissä noin 440 000 euroa, SIS II käyttö- ja ylläpitopalveluihin noin 800 000 euroa ja rajavalvonnan operatiiviseen tukeen eli esimerkiksi tietojärjestelmien ylläpitoon noin 1,2 miljoonaa euroa.

Loppuohjelmakaudella keskitytään EU-vaatimusten toimeenpanoon

Koska ohjelmakausi lähestyy loppuaan, kohdennetaan rahoitusta uudelleen rahaston varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi. Jo toteutetuista hankkeista jääneitä pienempiä summia keskitetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi deradikalisaation tukemiseen kohdennetaan ohjelman muista kohdista noin 194 000 euroa ja CBRNE-valmiuden kehittämiseen noin 196 000 euroa.

Lisäksi rahoitusta on loppuohjelmakaudella käytettävissä kansallisen viisumitietojärjestelmän kehittämiseen sekä rajavalvonnan osalta teknisiin valvontajärjestelmiin, rajatarkastuslaitteisiin ja -välineisiin, miehittämättömiin ilma-aluksiin ja partioajoneuvoihin. Esitutkintaviranomaisten teknisen rikostutkinnan kehittämiseen on myös pienehkö summa jäljellä.

Ohjelmakaudelle 2014-2020 suunnitellut toimet alkavat pikkuhiljaa olla toteutettu. Loppuohjelmakauden painopisteenä on pakollisten, EU-vaatimuksista aiheutuvien tietojärjestelmämuutosten toimeenpano ja uusien EU-laajuisten järjestelmien (EES, ETIAS) käyttöönotto Suomessa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]