Saavutettavuusvaatimukset ja EUSA-rahastot

3.2.2020 13.02
Uutinen

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) on tullut voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa julkishallintoa tekemään digitaalisista palveluistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös osaa EUSA-rahastoista tukea saavia hankkeita.

Lakia sovelletaan julkishallinnon lisäksi yrityksien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen digitaalisiin palveluihin, jos ne saavat viranomaiselta erityisavustusta verkkopalvelun kehittämiseen, tarjoamiseen ja ylläpitämiseen. Tällöin palvelujen tulee olla saavutettavia.

Lain taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää digitaalisia palveluja mahdollisimman helposti, myös mahdollisin apuvälinein. Palvelun sisältö tulee esittää sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee helposti käsiksi. Tieto voidaan esittää esimerkiksi sekä tekstinä että äänimuodossa. Keskeistä on myös sisällön ymmärrettävyys: onko tieto esitetty siten, että se on helposti ymmärrettävissä.

Hankkeiden, joiden verkkopalveluja saavutettavuusvaatimukset koskevat, tulee laatia palveluihinsa saavutettavuusselosteet.

Työ EUSA-rahastojen asiointialustan, verkkosivujen ja materiaalien saattamisesta saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi on käynnissä.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Mitä verkkopalvelu tarkoittaa?

Malli saavutettavuusselosteesta

Tutustu myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään sivustoon saavutettavuusvaatimukset.fi, josta löytyy tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta sekä Celian saavutettavuussivustoon saavutettavasti.fi, joka opastaa verkkosisällön ja viestinnän saavutettavuudessa.

Lisätietoja: [email protected]