Hyppää sisältöön

Komissiolta rahoitusta järjestäytyneen omaisuusrikollisuuden torjuntaan

23.10.2019 16.12
Uutinen

Komissio myöntää miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla tehostetaan lainvalvontaviranomaisten operatiivista, rajat ylittävää yhteistyötä liittyen liikkuviin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin. Hankkeiden painopisteenä tulee olla järjestäytynyt omaisuusrikollisuus, kulttuuriesineiden laiton kauppa tai muut rikolliset markkinat sekä näiden yhteisvaikutukset. Huomio tulee kohdistaa ilmiön liikkuvaan, rajat ylittävään luonteeseen. Haku avautuu 14.11.2019 ja määräaika hakemusten jättämiselle on 12.2.2020.

Hankkeiden avulla voidaan esimerkiksi tehostaa tiedusteluperusteista (mukaan lukien rajat ylittävää) tutkintaa ja kehittää eri viranomaisten kuten poliisin ja tullin tarpeisiin sopivia havaitsemis- ja tutkintamenetelmiä. Hankkeissa voidaan myös vahvistaa viranomaisten ja relevanttien EU- ja kansainvälisten organisaatioiden ja virastojen (esimerkiksi Europol, Eurojust, Interpol ja Maailman tullijärjestö) välistä yhteistyötä, kehittää järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää lainvalvontaviranomaisten koulutusta tai tunnistaa ja jakaa järjestäytyneen omaisuusrikollisuuden tutkintaan ja syytteeseen asettamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Haettavana olevalla hankerahoituksella tuetaan kansainvälisiä hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitettavan hankkeen toteuttajia tulee olla vähintään kahdesta eri ISF-P -rahoitusvälineeseen osallistuvasta jäsenvaltiosta. Haettavan EU-tuen tulee olla suuruudeltaan vähintään 250 000 euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen toteutusaika saa olla enintään 24 kuukautta.

Haettavana oleva rahoitus jaetaan sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevasta rahoitusvälineestä (ISF-P).

Tarkemmat tiedot hausta sekä hakumateriaalit: Fighting organised property crime ISFP-2019-AG-OPC

Lisätietoa ISF-P -rahoitusvälineestä

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]