Hyppää sisältöön

Komissiolta lisärahoitusta rajavalvonnan tietojärjestelmien kehittämiseen

26.9.2019 15.09
Tiedote

Euroopan komissio on osoittanut noin 6,9 miljoonaa euroa lisärahoitusta sisäisen turvallisuuden rahaston (Internal Security Fund, ISF) Suomen kansalliseen ohjelmaan. Valtioneuvosto hyväksyi Euroopan komissiolle toimitettavan ohjelmaesityksen 26.9.2019.

Lisärahoituksesta noin 3,2 miljoonaa euroa on kohdennettu Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) kehittämiseen ja toimeenpanoon. Schengenin tietojärjestelmän (SIS) kansalliseen kehittämiseen on kohdennettu lisärahoituksesta noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lisärahoituksesta noin 2,5 miljoonaa euroa on osoitettu yleisesti rajavalvonnan tietojärjestelmien kehittämiseen. Tästä summasta noin 2,04 miljoonaa euroa kohdennetaan rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävien sekä SIS II -järjestelmän käyttö- ja ylläpitopalveluihin. Loput eli noin 440 000 euroa kohdennetaan SIS II -järjestelmän kehittämiseen.

Lisärahoitus kohdistuu rahaston ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen (ISF-B). Lisäksi ISF-rahaston käyttämättä olevaa rahoitusta uudelleen kohdennettiin rahaston kansallisen ohjelman sisällä, jotta rahaston varojen mahdollisimman täysimääräinen käyttö varmistetaan.

Rahaston toimeenpano-ohjelmaa tarkennetaan lisärahoituksen mukaisesti myöhemmin. Muutetun ohjelman mukainen rahaston haku on tarkoitus järjestää keväällä 2020 ja toimien täytäntöönpano voidaan aloittaa sen jälkeen.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]