Komissiolta haettavissa rahoitusta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2020 13.17
Uutinen
Koristeellinen

Komissio myöntää kolme miljoonaa euroa tukea hankkeisiin, jotka kohdistuvat ampuma-aseiden laittoman kaupan vastaiseen operatiiviseen yhteistyöhön. Hakuaika päättyy 10.12.2020.

Tavoitteena on tukea EU-maiden ja tiettyjen kolmansien maiden yhteisiä toimia laittoman kaupan kitkemiseksi, parantaa ilmiöön liittyvää asiantuntemusta, edistää hyviä käytäntöjä vertailukelpoisten tietojen keräämiseksi ja rajoittaa ampuma-aseiden kulkeutumista rikollisten käsiin. Hankkeen tulee keskittyä vähintään yhteen, ampuma-aseiden laitonta kauppaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2020-2025 EU Action Plan on Firearms Trafficking) mukaiseen, prioriteettiin:  

  1. Laillisten markkinoiden turvaaminen ja ampuma-aseiden kulkeutumisen vähentäminen laillisilta markkinoilta laittomille markkinoille. Hankkeissa voidaan edistää etenkin ampuma-aserekisterien kehittämistä tai parantaa varastoinnin turvallisuutta varkauksien ja katoamisten estämiseksi.

  2. Tiedustelutoiminnan tehostaminen ja uhkasta tiedottaminen etenkin kehittämällä tietojärjestelmiä, jotta mahdollistetaan samanaikaiset haut/tallennukset eri järjestelmiin kuten Schengenin tietojärjestelmään ja Interpolin iARMS-tietokantaan. Hankkeissa voidaan myös kehittää kansallisia tietokantoja, raportointiohjelmistoja tai jäljitystyökaluja, joiden avulla saadaan vertailukelpoista tietoa ampuma-asetapauksista ja takavarikoista kaikkialla EU:ssa.

  3. Lainvalvonnan tehostaminen paineen kasvattamiseksi rikollismarkkinoihin rahoittamalla ampuma-aseisiin liittyvien, yhteen liitettyjen ja toimintavalmiiden yhteyspisteiden perustamista sekä tukemalla yhteisiä operatiivisia toimia ja valmiuksien kehittämistä. 

Haettavana olevalla hankerahoituksella tuetaan kansainvälisiä hankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitettavassa hankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi toteuttajatahoa, jotka ovat vähintään kahdesta ISF-P -rahoitusvälineeseen osallistuvasta jäsenvaltiosta. Osallistumiskelpoisia maita ovat lisäksi Ukraina, Serbia, Montenegro, Bosnia ja Hertsegovina, Albania, Kosovo, Pohjois-Makedonia, Tunisia, Libanon, Jordania, Algeria, Marokko, Egypti ja Sveitsi. 

Haettavan EU-tuen tulee olla suuruudeltaan vähintään 250 000 euroa, ja EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Hankkeen kesto voi olla enintään 24 kuukautta.

Haettavana oleva rahoitus jaetaan sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevasta rahoitusvälineestä (ISF-P).

Haun "Firearms Trafficking (ISFP-2020-AG-FIRE)" hakumateriaalit Euroopan komission verkkosivuilla

Lisätietoa ISF-P -rahoitusvälineestä Euroopan komission verkkosivuilla

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]