ISF-rahastosta 4,3 miljoonaa euroa seitsemälle hankkeelle

20.2.2020 16.53
Uutinen

Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) 31.10.2019 päättyneen haun perusteella rahoitetaan kaikkia seitsemää haettua hanketta. Hankkeisiin myönnettiin EU-tukea yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa. Valtaosa rahoituksesta, noin 3,9 miljoonaa euroa, käytetään uuden EU:n rajanylitystietojärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi rahoitetaan rahanpesun ja verkkorikollisuuden estämiseen sekä väkivaltaisen ekstremismin koskettamien perheiden tukemiseen liittyviä hankkeita.

Rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit System, EES) toimeenpanemiseksi Suomen rajavalvonnasta ja oleskelun valvonnasta vastaavien viranomaisten on integroitava omat tietojärjestelmänsä yhteiseen eurooppalaiseen järjestelmään. Nyt myönnetyllä tuella rahoitetaan Rajavartiolaitoksen, Maahanmuuttoviraston, poliisin ja ulkoministeriön tietojärjestelmien kehittämistä niin, että ne sopivat yhteen EES-järjestelmän kanssa.

Poliisihallitus sai tukea kahteen hankkeeseen. RANKKA-hankkeessa tutkitaan ja hyödynnetään tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia osana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä, paljastamista ja selvittämistä. CYBER EXIT -hankkeen tavoitteena puolestaan on nuorten verkkorikollisten rikoskierteen katkaisu pureutumalla keinoihin, joilla nuoret potentiaaliset verkkorikolliset tunnistetaan ja ohjataan pois rikollisuuden parista tai parhaimmillaan estetään nuoren henkilön ensimmäinen rikos tai ajautuminen järjestäytyneen rikollisuuden värväämäksi.

Kirkon Ulkomaanavun Reach Out 3 -hanke liittyy väkivaltaisen ekstremismin koskettamien perheiden ja lähiyhteisöjen tukemiseen ja palveluohjauksen kehittämiseen. Hankkeessa tuetaan viranomaisten, eri uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välisen yhteistyön rakentamista ja toimintamallien kehittämistä sekä tuotetaan tietoa, välineitä ja koulutusta paikallistoimijoille sen varmistamiseksi, että ilmiön koskettamat perheet saavat tukea.

Yhteensä rahoitusta haettiin noin 4 570 000 euroa. 

Uudet ISF-hankkeet

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]