ISF-rahaston haussa poikkeuksellisen paljon hakemuksia

Julkaisuajankohta 11.5.2020 11.49
Uutinen

Sisäministeriö vastaanotti sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) 30.4.2020 päättyneessä haussa 18 hakemusta. Vakiintunut hakemusmäärä on yleensä ollut alle kymmenen. EU-tukea haettiin yhteensä noin 10,2 miljoonaa euroa. Haettavana oli noin 12,2 miljoonaa euroa.

Tukea hakivat Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Tulli, ulkoministeriö, Pirkanmaan pelastuslaitos ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Hakemuksista kahdeksan kohdistuu toimiin, joihin Suomi sai noin 6,9 miljoonaa euroa lisärahoitusta syksyllä 2019. Hakemukset liittyvät EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) toimeenpanoon, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) kehittämiseen ja ylläpitoon sekä automaattisten rajatarkastuslaitteistojen ylläpitoon. Näihin toimiin haetun EU-tuen määrä on lähes 7,3 miljoonaa euroa.

Muut hakemukset kohdistuvat teknisen rajavalvonnan parantamiseen ja rajatarkastuslaitteiden kuten sormenjälkilukijoiden hankintaan. Tukea haettiin myös huumausaineiden tunnistamiseen liittyvän laitteiston uusimiseen sekä viranomaisten CBRNE-valmiuden parantamiseen. CBRNE-uhilla tarkoitetaan kemiallisten aineiden, biologisten taudinaiheuttajien, radioaktiivisten aineiden, ydinaseiden ja räjähteiden väärinkäyttöön liittyviä uhkia.

Lisäksi rahoitusta haettiin radikalisoitumisen ehkäisyyn liittyvään EXIT-toimintaan, jonka avulla tuetaan järjestäytyneen rikollisuuden ja väkivaltaisten radikaalien ryhmien vaikutuspiiristä pois haluavia sekä konfliktialueilta palaavia henkilöitä.

Sisäministeriö on aloittanut hakemusten käsittelyn. Tukipäätökset rahoitettavista hankkeista tehdään viimeistään 30.6.2020.

Sisäministeriö on sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomainen Suomessa.

Hakemukset ISF-haku 2020A

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Riika Väliahde, p. 0295 488 257, [email protected]