Hyppää sisältöön

EUSA-rahastojen toiminta koronavirustilanteessa

19.3.2020 14.23
Uutinen

EU:n sisäasioiden rahastojen vastuuviranomaisen toiminta jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta pääosin normaalisti. Työskentelemme tällä hetkellä pääsääntöisesti etänä. Kuitenkin AMIF-rahaston hakemuksia ja molempien rahastojen maksatushakemuksia käsitellään kuten aiemmin. Kevään ISF-haku ollaan näillä näkymin käynnistämässä huhtikuun alkupäivinä. Tiedotamme haun avaamisesta tarkemmin erikseen.

Monilla EUSA-rahastoista (AMIF ja ISF) rahoitetuilla hankkeilla on tällä hetkellä haasteita hanketoimintojen toteuttamisessa koronavirustilanteesta johtuen. Annamme seuraavassa ohjeita, miten toimia tässä tilanteessa.

EUSA-rahastoista rahoitettavien hankkeiden tai toimintojen tukipäätöksen mukaisten, koronaviruksen (COVID-19) takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Tuensaajan tulee aina ensisijaisesti hakea palautusta taholta, jolta matka-, tila- tai muita varauksia on tehty. Peruuntumisen syy ja muut perustelut tulee todeta selkeästi hankkeen raportoinnin yhteydessä

Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin hanketoimintojen toteuttamisen kannalta erityisen haastava tai tulkinnanvarainen, tulee tuensaajan olla yhteydessä vastuuviranomaiseen. Katsomme tällöin tapauskohtaisesti soveltuvan tavan toimia. Jos mahdollista, poikkeustilasta johtuva hanketoimintojen lykkääminen tulee ensisijaisesti toteuttaa hankeajan puitteissa. Muistakaa osallistujien tietojen riittävä dokumentointi, jos järjestetään esim. korvaavia verkkotilaisuuksia.  Myös hankeajan pidentämistä voidaan harkita tapauskohtaisesti, nyt ensivaiheessa kuitenkin vain sellaisten hankkeiden osalta, jotka ovat päättymässä lähikuukausina. Hanketoimintoihin on mahdollista hakea muutoksia, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia hankkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuneissa olosuhteissa. Pyydämme lähettämään mahdolliset yhteydenotot EUSA-rahastojen [email protected] -sähköpostiosoitteeseen.

Lisäksi muistutamme, että hankkeiden tulee noudattaa kaikessa toiminnassa viranomaisten antamia ohjeita niin asiakastyön toteuttamisessa kuin erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä.

Keväälle suunniteltujen tarkastuskäyntien toteuttamisesta ja niiden mahdollisesta lykkäämisestä vastuuviranomainen on tarkastettaviin hankkeisiin yhteydessä erikseen.

Toivomme hankkeita toteuttaville tahoille voimia poikkeustilanteessa jaksamiseen!

Lisätietoa:
Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa (Valtioneuvosto)
Valtioneuvosten kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)
Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (THL)