EUSA-järjestelmässä asioimiseen tarvitaan Suomi.fi-valtuus

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2021 12.10
Uutinen
Suomi.fi

Katso-palvelu ja sen roolit poistuivat kokonaan käytöstä vuoden 2020 lopussa. EUSA-järjestelmässä voi asioida ainoastaan Suomi.fi-valtuudella.

Jotta EUSA-järjestelmän käyttäjä voi varmistaa asioinnin järjestelmässä, tulee henkilöllä olla voimassa oleva Suomi.fi-palvelun valtuus asioida asioida organisaation puolesta. Valtuuttaminen on mahdollista Suomi.fi-palvelussa suomalaisille yhteisöille, joilla on y-tunnus.  

Suomi.fi-palvelu hyödyntää rekistereitä 

Ilman erillistä valtuutta yrityksen tai yhdistyksen puolesta voi asioida EUSA-järjestelmässä, jos seuraavat alla luetellut toimielinroolit löytyvät rekistereistä, joita Suomi.fi-palvelu hyödyntää (kaupparekisteri, yhdistysrekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ). 

Yrityksien toimielinrooleja ovat seuraavat: toimitusjohtaja (TJ), toimitusjohtajan sijainen (TJS), varatoimitusjohtaja (VTJ), hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä (PJ), henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus sekä selvitysmies (S). 

Yhdistyksien toimielinrooleja ovat seuraavat: puheenjohtaja (PJ), hallituksen jäsen (J) sekä muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin. 
Yrityksen tai yhdistyksen puolesta omatoimisen valtuuttamisen mahdollisuus tulee tarkastaa Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Julkisyhteisön edustajien valtuuksia haetaan virkailijavaltuuttamispalvelusta 

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot, ulkomaiset yritykset sekä yhdistykset, joilla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä

Valtuuttamista varten täytyy ensin organisaation edustajalle hakea valtuutusoikeus, jos yrityksellä tai yhteisöllä ei ole edustajaa rekisteröitynä aiemmin mainittuihin rekistereihin. 

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. 

Uudet valtuudet sekä niitä vastaavat Katso-roolit

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. Vastaa Katso-palvelun roolia EUSA-valmistelija. 

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelun  roolia EUSA-nimenkirjoittaja 

Katso-palvelun käyttö päättyy –  siirry nyt Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi (Digi- ja väestövirasto)

Lisätietoja: 

suunnittelija Aleksi Rantamaa, p. 0295 488 315, [email protected]