EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haku käynnistyy

26.4.2018 16.20
Tiedote

ISF-rahaston haku on avoinna 27.4. - 25.5.2018. Haettavana on erityisesti lentoliikenteen matkustajatietojärjestelmään (PNR) ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyteen sekä ns. Frontex-veneisiin liittyvä lisärahoitus. Veneitä voidaan käyttää Euroopan raja- ja merivartioviraston koordinoimissa operaatioissa.

Rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa (ISF-B) sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa (ISF-P) koskeviin rahoitusvälineisiin. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille. Rahaston toimialasta johtuen tuensaajat ovat pääosin viranomaisia. Nyt auki olevassa haussa haettavana on kaiken kaikkiaan noin 13,7 miljoonaa euroa.

Lisärahoitusta Suomen kansalliseen ohjelmaan Euroopan komissiolta

Valtioneuvosto hyväksyi rahaston toimeenpano-ohjelman päivityksen 26.4.2018. Rahaston toimeenpano-ohjelmaan lisättiin Euroopan komission Suomen kansalliseen ohjelmaan myöntämä, ylempänä mainittu lisärahoitus. Komissio on myöntänyt Suomelle poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen lisärahoitusta noin 2,18 miljoonaa euroa ja lisäksi Suomi on saanut raja- ja viisumirahoitusvälineen erityistoimihaussa 8,1 miljoonaa euroa kolmen meriveneen hankintaan.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected] (ISF-B)

ylitarkastaja Ville Similä, p. 0295 488 279, [email protected] (ISF-P)

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected] (toimeenpano-ohjelman muutos)