Hyppää sisältöön

AMIF-rahaston vastuuviranomaiset kokoontuivat epäviralliseen tapaamiseen Haagiin

27.2.2020 11.08
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) vastuuviranomaiset eri jäsenvaltioista kokoontuivat epäviralliseen tapaamiseen Alankomaiden hallinnolliseen pääkaupunkiin Haagiin 20.-22. tammikuuta. Asialistalla näkyi uuden kauden rahasto-ohjelmien sekä hallinnoinnin valmistelu. Tapaamisessa keskusteltiin myös mm. hallinnollisen taakan vähentämiseen tähtäävistä yksinkertaistetuista kustannusmalleista ja yhteydenpidosta komissioon.

Kuluvaa ohjelmakautta koskevissa keskusteluissa käytiin läpi AMIF-rahaston toimeenpanoa eri maissa. AMIF-vastuuviranomaiset kertoivat mm. järjestetyistä hauista, rahoitettujen hankkeiden määrästä ja haasteista rahaston toimeenpanossa. Keskusteluissa kävi ilmi, että Suomi on toimeenpannut AMIF-rahastoa tehokkaasti. Käynnissä olevia AMIF-hankkeita oli tammikuun lopussa yhteensä 108 ja viimeisimmässä AMIF-haussa vastaanotettiin yhteensä 35 hakemusta. 

Yksinkertaistettuja kustannusmalleja ja niiden hyödyntämistä kuluvalla ohjelmakaudella ja jatkossa uudella ohjelmakaudella pohdittiin pienryhmissä. Suomessa otetaan seuraavassa AMIF-haussa käyttöön uusi henkilöstökustannuksia koskeva yksinkertaistettu kustannusmalli, jonka kokemuksia voidaan hyödyntää tulevalla kaudella.

Uusi rahoitusohjelmakausi 2021-2027 lähenee ja se näkyi myös tapaamisen asialistalla. Suomessa tulevan kauden ohjelman valmistelu on alkanut vuoden alussa ja kerroimme järjestävämme infotilaisuuden uuden kauden valmistelusta, jotta saamme tietoa levitettyä mahdollisimman laajalle heti valmistelun alkuvaiheessa. Uutta ohjelmakautta käsiteltiin myös pienryhmissä, joissa kerroimme viestinnästämme sekä jaoimme ajatuksiamme muiden EU-rahastojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja uuden kansallisen rahastolainsäädännön valmistelusta. 

 

Muutaman kerran vuodessa järjestettävät epäviralliset tapaamiset tarjoavat oivan tilaisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia rahaston toimeenpanosta eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Keskustelu virallisten pöytien ulkopuolella on avointa ja keskittyy hyvin konkreettisiin kysymyksiin.

Haagin epäviralliseen tapaamiseen osallistuivat neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, erityisasiantuntija Kristiina Mauriala ja asiantuntija Noora Vahervaara.