AMIF-rahaston haku päättyi – EU-tukea haetaan 35 hankkeeseen

24.1.2020 11.14
Uutinen

Sisäministeriö vastaanotti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) 17.1.2020 päättyneessä haussa 35 hakemusta. Eri toimijat viranomaisista yhdistyksiin hakevat hankkeisiinsa EU-tukea yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa. EU-tukea oli haettavana yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa.

Haussa vastaanotetuista hankehakemuksista 25, eli valtaosa, kohdistuu kotouttamiseen. Eri puolilla Suomea toteutettaviin kotouttamishankkeisiin haetaan EU-tukea yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa. Maahanmuuttohallinnon valmiuksien kehittämiseen liittyviä hankehakemuksia vastaanotettiin kolme ja niissä haetaan EU-tukea yhteensä noin miljoona euroa.

Turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmään liittyviä hakemuksia jätettiin haussa kaksi ja niissä haetaan EU-tukea yhteensä noin 270 000 euroa. Paluuta koskevia hakemuksia vastaanotettiin neljä, ja niissä haetaan EU-tukea yhteensä noin miljoona euroa. Kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisohjelman viranomaisprosesseja koskevaan tavoitteeseen liittyviä hakemuksia vastaanotettiin yksi, jossa haetaan EU-tukea 780 000 euroa.

Hakijat edustavat laajasti yhteiskunnan eri sektoreita. Viranomaistoimijoista Maahanmuuttovirasto hakee yhteensä viittä hanketta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kolmea, Yhdenvertaisuusvaltuutettu yhtä ja kaupungit kahta hanketta. Hakijoista kaksitoista on erilaisia ammattikorkeakouluja tai koulutusyhtymiä, kahdeksan yhdistystä, kolme rekisteröityjä säätiöitä ja yksi seurakunta.

Sisäministeriö on aloittanut hakemusten käsittelyn. Tukipäätökset rahoitettavista hankkeista tehdään viimeistään 15.5.2020.

Sisäministeriö on sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomainen Suomessa.

Hakemukset AMIF-haku 2019B

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected]
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]
asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]