AMIF-rahaston haku käynnistyy syksyllä 2020

Julkaisuajankohta 27.3.2020 15.49
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) syksyn 2020 haku käynnistyy alustavien suunnitelmien mukaan lokakuussa 2020. Rahoitusohjelmakauden ollessa lopuillaan avautuu hakuun vain osa rahaston toimeenpano-ohjelman mukaisista kansallisista tavoitteista. Haettavissa olevan EU-tuen määrä tarkentuu kesään mennessä.

AMIF-rahaston perusrahoitusta avataan haettavaksi paluuta koskevassa erityistavoitteessa 3. Kotoutumistoimien rahoitus on pitkälti sidottu, joten sen osalta laajempaa hakua ei ole syksylle luvassa. Perusrahoituksen lisäksi uudelleensijoittamisen määrärahan kansallisista tavoitteista avataan haettavaksi ainakin kansalliset tavoitteet 5.1 viranomaismenettelyjen kehittäminen sekä 6.2 kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen.

Rahoitusohjelmakauden lähestyessä loppuaan rahaston kansallisen ohjelman varoista valtaosa on jo sidottu hankkeisiin ja hakuun avautuu täten vähemmän varoja. Syksyn haussa otetaan kuitenkin huomioon rahaston kansallisessa ohjelmassa jäljellä olevien varojen lisäksi käynnissä olevilta hankkeilta palautuvat varat. Keskimäärin noin kymmenen prosenttia sidotusta hankerahoituksesta palautuu vastuuviranomaiselle käyttämättömänä hankkeen päättyessä. 

Tiedotamme haun tarkasta ajankohdasta ja kussakin kansallisessa tavoitteessa haussa olevasta EU-tuen määrästä kesäkuussa. 

Syksyn haun lisäksi huhtikuussa 2020 avataan AMIF-rahaston kansallisesta tavoitteesta 7.1 erillinen kohdennettu haku haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmälle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Hausta tiedotetaan haun käynnistyessä. 

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] 
asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]