AMIF-rahaston haku auki - EU-rahoitusta haettavissa vähintään 8,1 miljoonaa euroa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2021 9.00
Tiedote
Kuvassa on EU-lippu.

Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haun 3.5.2021. EU-rahoitusta on haettavissa yhteensä vähintään 8,1 miljoonaa euroa. Haku on avoinna 28.5.2021 klo 16.15 saakka.

Haussa myönnetään EU-rahoitusta hankkeisiin, jotka edistävät vastaanotto -ja turvapaikkajärjestelmien kehittämistä, paluujärjestelmän kehittämistä ja kotoutumisen osalta yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Hakuun avataan seuraavat rahaston perusrahoituksen kansalliset tavoitteet sekä niille alustavasti varatut määrärahat:

  • Kansallinen tavoite 1.1 Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmät: 157 129,23 euroa
  • Kansallinen tavoite 2.2 Kotoutuminen: 725 522,77 euroa 
  • Kansallinen tavoite 2.3 Valmiuksien kehittäminen: 548 946,54 euroa
  • Kansallinen tavoite 3.3 Yhteistyö: 475 000,00 euroa

Kotoutumistoimien rahoituksesta tuettavilla hankkeilla on tarkoituksena mm. tehdä näkyväksi yhteiskunnan roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Lisäksi hakuun avataan seuraavat rahaston erillismäärärahoja koskevat kansalliset tavoitteet ja niille alustavasti varatut määrärahat:

  • Kansallinen tavoite 5.2 Vastaanottoa edistävän valmennuksen kehittäminen: 673 403,31 euroa
  • Kansallinen tavoite 6.1 Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen: 2 603 335,69 euroa
  • Kansallinen tavoite 6.2 Kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistäminen: 3 042 686,21 euroa

Tuettavien hankkeiden tulee edistää rahaston kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja tavoitteita. Yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisen osalta haun tavoitteet on määritelty tarkemmin hakuilmoituksen liitteessä 2. 

Haku on EU:n rahoitusohjelmakauden 2014-2020 viimeinen AMIF-rahaston haku. Ohjelmakaudesta 2021-2027 ja uusista EU:n sisäasioiden rahastoista löytyy lisätietoa rahastojen verkkosivuilta

Hakuilmoitus ja hakumateriaalit

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] (turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmät, uudelleensijoittaminen) 

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (paluu, yhteiskunnan vastaanottavuus)

asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]