Hyppää sisältöön

AMIF-haku käynnistyy lokakuussa – EU-tukea haettavissa noin seitsemän miljoonaa euroa

Sisäministeriö 17.6.2020 10.33
Uutinen
EU-lippuja pyykkinarulla

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku avataan alustavasti lokakuussa. EU-tukea on haettavissa paluuta ja kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista koskeviin hankkeisiin. Kotoutumistoimiin rahoitusta ei ole syksyn haussa haettavissa.

AMIF-rahaston perusrahoitusta on haettavissa paluun erityistavoitteissa vajaat kaksi miljoonaa euroa. Kansallisessa tavoitteessa 3.1 Paluun liitännäistoimenpiteet haettavaksi tulisi noin miljoona euroa, kansallisissa tavoitteessa 3.2 Paluutoimenpiteet 400 000 euroa sekä tavoitteessa 3.3 Yhteistyö noin 350 000 euroa. 

Tuettavat paluutoimet voivat sisältää vapaaehtoisen paluun järjestelmän, säilöönoton sisällön ja sen vaihtoehtojen kehittämistä, vapaaehtoisen paluun toimeenpanoa ja paluisiin liittyvää yhteistyötä. Lisäksi tukea voi hakea esimerkiksi paluuta koskevaan tilastointiin, analysointiin ja maatiedon hankintaan sekä uudelleenkotoutumiseen liittyviin toimiin.  

Perusrahoituksen lisäksi haettavaksi on tarkoitus avata kaikki neljä kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen määrärahan kansallista tavoitetta, joista EU-tukea on haettavissa yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa. Uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan kohdennetusti uudelleensijoittamismenettelyn sujuvoittamista sekä eräitä kiintiöpakolaisten kotoutumisen kannalta keskeisten palveluiden saatavuuden varmistamista.

Rahaston kansallista toimeenpano-ohjelmaa muutetaan ennen haun käynnistymistä, jotta rahastossa jäljellä olevat varat saadaan kohdennettua uudelleen kansallisten tavoitteiden välillä rahoittamiskelpoisten hankekokonaisuuksien mahdollistamiseksi. Sekä toimeenpano-ohjelman muuttaminen että haun avaaminen edellyttävät rahaston seurantakomitean käsittelyä. Asiat viedään seurantakomitean käsittelyyn elokuussa.

Kussakin kansallisessa tavoitteessa hakuun avautuva EU-tuen lopullinen määrä vahvistetaan viimeistään hakuilmoituksessa haun käynnistyessä.

Kevään 2021 AMIF-haku

Rahaston laillista maahanmuuttoa ja kotoutumista koskeva erityistavoite 2 ei ole mukana syksyn 2020 haussa. Sitä koskeva haku avataan näillä näkymin keväällä 2021. Rahoitusta laillisen maahanmuuton ja kotoutumisen toimiin on jäljellä hyvin rajoitetusti, joten kevään haku kohdennetaan todennäköisesti tarkemmin määriteltäviin toimiin. Myöhemmissä hauissa haettavissa olevan rahoituksen määrä tarkentuu toimeenpanotilanteen perusteella. Lisätietoa kevään hausta ja siinä haettavissa olevista tavoitekokonaisuuksista on luvassa syksyn 2020 aikana. 

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected]  (erillismäärärahat)
erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (paluu)
asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected]