175 turvapaikanhakijan vastaanotto Välimeren alueelta katetaan AMIF-rahastosta

Julkaisuajankohta 2.4.2020 16.18
Tiedote

Valtioneuvosto on 2.4.2020 hyväksynyt EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisen toimeenpano-ohjelman muutoksen. Ohjelmaa täsmennetään sen osalta, miten Euroopan komission Suomelle maksama kompensaatioraha kiintiöpakolaisten vastanottamisesta jaetaan. Kohdennettu AMIF-haku käynnistyy 3.4.

AMIF-rahaston kansalliseen toimeenpano-ohjelmaan lisätään 13,3 miljoonaa euroa Euroopan komission maksamaa uudelleensijoittamisen määrärahaa. Se on kompensaatiota kiintiöpakolaisista, jotka Suomi on vastaanottanut kahden viime vuoden aikana. 

Summasta kohdistetaan toimeenpano-ohjelmassa 12 miljoonaa euroa EU:n sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaamiseen. Jäljelle jäävä osuus 1,3 miljoonaa euroa kohdistetaan kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen ja tekniseen apuun rahaston hallinnoinnissa.

Sisäministeriö käynnistää 3.4. muutettuun toimeenpano-ohjelmaan perustuvan kohdennetun haun. Haku on avoinna 20.4. asti. Haku koskee ainoastaan rahoitusta EU:n sisäisten siirtojen kautta saapuvien henkilöiden vastaanotto-olosuhteiden turvaamiseksi, ja se liittyy valtioneuvoston aiemmin tekemään päätökseen 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta.

Koronavirusepidemia hidastaa turvapaikanhakijoiden siirtoja

Valtioneuvosto päätti 27.2.2020, että Suomi ottaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa. Hakijoita voidaan vastaanottaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on vakavin. Päätöksessä todettiin, että siirroista vastaanottojärjestelmälle aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa AMIF-rahoituksella. 

Nyt tehty päätös AMIF-rahaston toimeenpano-ohjelman muuttamisesta mahdollistaa aiemman päätöksen toteuttamisen. Tällä hetkellä koronavirusepidemian vuoksi asetetut liikkumisrajoitukset eri maiden välillä kuitenkin hidastavat turvapaikanhakijoiden siirtoja. Kun siirrettävistä henkilöistä on päätetty, siirtojen toteuttaminen aloitetaan heti, kun se on käytännössä mahdollista.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, p. 0295 488 263, [email protected] (AMIF-rahasto)

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, [email protected] (AMIF-rahasto)

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected] (turvapaikanhakijoiden siirrot)